Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Aluehallitus perusti virkoja hyvinvointialueelle  

Päijä-Hämeen hyvinvointialueen logo
Päijät-Hämeen aluehallitus perusti hyvinvointialueelle johtavien viranhaltijoiden virkoja ja vahvisti niiden kelpoisuusehdot. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta alkaa 1.1.2023, ja samaan aikaan noin 7 500 työntekijää siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein hyvinvointialueelle. Periaate koskee myös johtavia virkoja.

Hyvinvointialue voi lain mukaan valita näiden virkojen täyttämisen periaatteeksi ilmoittautumismenettelyn, ulkoisen hakumenettelyn tai virkaan siirron liikkeen luovutuksena ilman hakumenettelyä.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ovat alueella jo valmiiksi pääosin integroituja. Hyvinvointialueelle siirtyvien johtavien viranhaltijoiden virkatehtävissä ei ole päällekkäisyyttä. Tästä syystä myös johtavat viranhaltijat siirtyvät liikkeen luovutuksen periaattein tehtäviinsä hyvinvointialueelle. Myöskään uusia virkoja hyvinvointialueen ylimpään johtoon ei tarvitse perustaa.

Ateria- ja laitoshuoltopalveluiden sopimuksia hyvinvointialueelle

Aluehallitus päätti osaltaan, että nykyiset Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sopimukset ateria- ja laitoshuoltopalveluista voidaan muuttaa koskemaan koko hyvinvointialuetta.

Kuntayhtymä hankkii ateriapalvelut Attendo Oy:ltä. Ensi vuoden alusta sopimusta on tarkoitus laajentaa koskemaan Heinolan kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä Eteva-kuntayhtymältä siirtyvien asumispalvelujen yksiköiden ateriapalveluiden tuottamista.

Laitoshuoltopalveluista kuntayhtymällä on sopimus Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n kanssa. Tämä sopimus on tarkoitus laajentaa koskemaan Heinolan kaupungilta siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tarvitsemia laitoshuoltopalvelua. 

Kokousmateriaali: Esityslistat ja pöytäkirjat – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu