Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Aluehallitus esittää Marina Erholaa hyvinvointialuejohtajaksi

Kaupunginhallitus

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan 19.4.2022 esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan virkaan valittaisiin tehtävää määräaikaisesti hoitava Marina Erhola. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta kokouksessaan 25.4.2022.

Aluehallituksen kokouksessa todettiin myös, että hyvinvointialueen strategian valmistelu etenee suunnitellusti vaiheittain. Aluehallitus päätti järjestää strategian käsittelyä varten keväälle aiemmin sovittujen toimien lisäksi vielä yhden koko aluevaltuuston strategiaseminaaripäivän sekä vahvistaa vielä henkilöstön ja järjestöjen kuulemista prosessissa.

Lisäksi aluehallitus käsitteli työterveyshuollon palveluja hyvinvointialueella ja päätti yksimielisesti järjestää ne kilpailuttamalla. Kilpailutus valmistellaan yhteistyössä Wellamon nykyisten omistajien kanssa siten, että siihen kytketään Wellamon myynti kilpailutuksen voittaneelle tuottajalle. Jos Wellamon myynnistä ei päästä riittävään yksimielisyyteen, hyvinvointialue kilpailuttaa palvelut joko yksin tai yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Työterveyspalvelujen sisältö tuodaan myöhemmin aluehallitukseen erikseen päätettäväksi.

Aluehallitus kävi myös läpi Päijät-Hämeen kuntien ja hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta ja sopimuksista. Tarvittavat neuvottelut hyvinvointialueen ja muiden organisaatioiden kesken käydään kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 2.5.2022.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu