Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Aluehallitukselle katsaus ICT- ja henkilöstöasioiden valmistelusta 

Ihmisjoukkio

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimintaa valmistellaan työryhmissä, jotka aloittivat toimintansa jo vapaaehtoisen valmistelun aikana keväällä 2021. Työryhmissä on jäseniä hyvinvointialueeseen liittyvistä organisaatioista eli Päijät-Sotesta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Heinolan ja Sysmän sote-palveluista sekä erityishuoltopiiri Etevasta. Työryhmät keskittyvät esimerkiksi palvelutuotannon, henkilöstöhallinnon, talouden, ICT-ja digi-asioiden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden sekä viestinnän rakentamiseen hyvinvointialueelle.

Päijät-Hämeen aluehallitus kuuli kokouksessaan 16.5.2022 katsauksen henkilöstöasioita valmistelevan ryhmän sekä ICT-työryhmän tilanteesta. Työtä on paljon, mutta valmistelu on edennyt hyvin ja aikataulussaan. Valmistelutyön tueksi on laadittu tiekartat, joiden avulla työn etenemistä myös seurataan reaaliaikaisesti.

ICT-valmistelun osalta on määritelty, mitkä asiat on välttämätöntä saada valmiiksi tämän vuoden aikana, jotta hyvinvointialueen toiminta on sujuvaa heti vuoden 2023 alusta alkaen. Valmistelussa keskitytään esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimivuuteen sekä talouden ja tietojohtamisen järjestelmiin.

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä noin 7600 työntekijää, ja henkilöstöasioita valmistellaan työryhmissä, jotka keskittyvät palvelussuhdeasioihin, palkkausjärjestelmiin, työajanhallintaan, rekrytointiin ja työhyvinvointiin. Kaikki siirtyvät organisaatiot saaneet halutessaan nimetä eri työryhmiin edustajan.

Työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja tavoitteena on taata henkilöstölle joustava sekä hallittu siirtyminen yhteiseen organisaatioon.

Hyvinvointialuelaki määrittelee valtuustoryhmien taloudellisen tuen

Hyvinvointialueesta annettu laki määrittelee, että aluevaltuuston valtuustoryhmiä voidaan tukea taloudellisesti. Päijät-Hämeen aluevaltuusto varasi valtuustoryhmien tukemiseen 287 500 euroa vuodelle 2022.

Aluehallitus päätti periaatteet, joiden mukaan tukea voidaan myöntää. Näitä ovat erityisesti erilaiset asukkaiden osallisuutta lisäävät toimenpiteet. Kyseessä on määräaikainen, valtionavustukseen perustuva tuki. Päätös myöhempien vuosien tuesta tehdään erikseen.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu