Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Aluehallinnolla tiivis kevätkausi – strategiatyö keskeisessä osassa

Strategia

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus työskentelee loppukevään ajan tiiviisti hyvinvointialueen strategian parissa. Vahvana tavoitteena on saada strategia hyväksyttyä ennen kesää.

Hyvinvointialueen strategiatyön perustaksi on Päijät-Hämeessä tehty Suomen laajin pohjatyö, joten aluehallituksella on käytössään runsaasti valmista tietoa. Strategiassa määritellään missio, visio ja arvot – siis koko hyvinvointialueen selkäydin. Tämän vuoksi on tärkeää, että strategia koetaan omaksi ja siihen voidaan tukeutua linjauksia tehdessä, kuvailee aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen (kok.).

Uudelle aluevaltuustolle halutaan varata vahva mahdollisuus olla mukana strategiatyössä. Strategiatyön valmisteluprosessi on ollut avoin ja laajasti eri sidosryhmiä osallistava. Valmistelun pohjalta syntynyttä tietoa on hyödynnetty strategian edelleen työstämisessä.

Myös poliittiset ryhmät ovat aloittaneet toimintansa. Aluehallituksen nimeämä aluevaltuuston poliittisten ryhmien puheenjohtajien toimikunta järjestäytyi ja aloitti toimintansa tiistaina 5. huhtikuuta. Toimikunta kävi keskustelua mm. aluevaltuuston työskentelytavoista. Tavoitteena on rakentaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle hyvään yhteistyöhön pohjautuva ja eteenpäin katsova poliittisen päätöksenteon kulttuuri.

Hyvinvointialueen hallinnolla on tärkeä palvelujen järjestämisen tehtävä. Kun on kyse aivan uudesta toimielimestä, jossa on ihmisiä erilaisista poliittisista toimintakulttuureista, poliittisilla päättäjillä on iso vastuu siitä, että syntyy hyvä ja eteenpäin katsova poliittisen päätöksenteon kulttuuri. Ryhmäjohtajien toimikunnan tehtävänä on rakentaa yhteistyön kulttuuri ja erityisesti ennakoida tulevia päätöksiä poliittisella tasolla, kommentoi toimikunnan puheenjohtajaksi nimitetty Ilkka Viljanen (kok.).

Toimikunnan muut jäsenet ovat aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtaja sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu