Päihdetilannekysely kuntalaisille 5.-25.9.2022

Päihdetilannekysely 2022


Kyselyllä kartoitetaan kuntalaisten havaintoja, kokemuksia ja näkemyksiä sekä mielipiteitä päihteistä ja päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyn avulla pyritään parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja tekemistä Päijät-Hämeen, Myrskylän ja Pukkilan kunnissa.

Miten päihteet, tupakka- ja nikotiinituotteet ja rahapelaaminen ja niiden parissa tehtävä ehkäisevä työ näkyvät sinulle omassa kunnassasi?

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastaaminen on luottamuksellista eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muuallakin Suomessa, joten alueilla esiin nousevia havaintoja ja näkemyksiä voidaan vertailla ehkäisevää päihdetyötä tekevien kehittämisverkostossa. Tiedonkeruusta vastaa asuinkunta ja käsittelystä alueellinen ehkäisevä työ Sosiaalialan osaamiskeskus Verso.

Kyselyyn voi vastata linkin kautta: https://link.webropol.com/s/paihdekysely2022 tai kyselylomakkeita voi täyttää uimahallissa ja kirjastossa.

Kiitos, jos Sinulla on hetki aikaa auttaa paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä!

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu