Päätöstiivistelmä hyvinvointilautakunnan kokouksesta 25.8.2021

Asiat

68 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus
69 Hyvinvointilautakunnan kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen varajäsenille
70 Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksissa
71 Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjanotteen allekirjoitusoikeus
72 Liikuntajaoston asettaminen toimikaudeksi 2021 – 2025.
73 Liikuntajaoston esittelijästä päättäminen
74 Talousarvion toteutuminen 1.1.2021-30.6.2021 / Hyvinvointitoimiala
75 Lautakunnan toimivallan siirtäminen hyvinvointijohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä ajalla 1.8.2021 – 31.7.2022
76 Hyvinvointitoimialan toimintaohje 1.9.2021 lukien
77 Hyvinvointitoimialan valmiussuunnitelma 1.9.2021
78 Luonnos hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskeluhuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
79 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
80 Iltapäivätoiminnan taksat ja maksuvapautukset sekä maksuhuojennukset
81 Hyvinvointilautakunnan seminaaripäivä
82 Viranhaltijapäätökset
83 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Liikuntajaostoon valittiin Esa Qvintus (varalle Harri Salonen), Pirjo Riikonen (varalle Tuula Ljunqvist) Keijo Peltola (varalle Sami Salminen), Jouni Ainali (varalle Kaija Järvinen) ja Kiia Aha (varalle Ville Knuuttila) joista nimettiin puheenjohtajaksi Pirjo Riikonen ja varapuheenjohtajaksi Jouni Ainali.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu