Päätöskooste sosiaali- ja terveyslautakunnan 24.8.2021 kokouksesta

Viranhaltijapäätös

Asiat

48 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset 2021

50 Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa

51 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen varajäsenille

52 Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanotteen allekirjoitusoikeus

53 Yksilöjaoston asettaminen toimikaudeksi 2021 – 2022

54 Yksilöjaoston esittelijästä päättäminen

55 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2021 / Sosiaali- ja terveystoimiala

56 Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajien nimeäminen Coronarian seurantaryhmään

57 Tartuntatautilain mukaisista delegoinneista tehdyn sopimuksen jatkaminen

58 Sosiaali- ja terveyslautakunnan seminaaripäivä

59 Viranhaltijapäätökset

60 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Yksilöjaostoon valittiin Nurminen-Ekhom Helga (varalle Lahti Mia-Mari), Yli-Teevahainen Ari (varalle Kaisa Pelkonen), Taavila Riikka (varalle Minna Heinonen), Schnitzer Kalle (varalle Matti Röytiö) sekä Sari Juutilainen (varalle Jouko Vuorenniemi). Puheenjohtajaksi heistä valittiin Yli-Teevahainen ja varapuheenjohtajaksi Juutilainen.

Coronarian seurantaryhmään valittiin 3 edustajaa lautakunnasta. Puheenjohtaja Riutta Heimo, varapuheenjohtaja Vuorenniemi Jouko sekä jäsen Mattila-Nousiainen Kristiina.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan seminaaripäivä päätettiin pitää torstaina 23.9. klo 11.30 alkaen.

Kaikki muut sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja:

Pirjo Manninen                                     Heimo Riutta

Sosiaali- ja terveysjohtaja                      Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja

pirjo.manninen@heinola.fi                     heimo.riutta@heinola.fi                     

puh. 044 769 4229                                puh. 040 505 4951

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu