­­­­Osallistuvan budjetoinnin ideointikierros on päättynyt

OSBU2024

OSBU pähkinänkuoressa

Osallistuva budjetointi (OSBU) on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat ehdottavat ja päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Monet kunnat ovat OSBUa onnistuneesti toteuttaneet ja nyt toteutamme Heinolassa prosessia kolmatta kertaa. Heinolan kaupungin OSBU-budjetti vuodelle 2023 oli 50 000 € ja säilyy samansuuruisena vuodelle 2024.

Saimme kaupunkilaisilta yhteensä 88 ideaa

Kiitos kaikille ideoita lähettäneille! Ideoita saapui enemmän kuin aiempina vuosina,  33 % enemmän kuin viime kerralla. Osallistuvan budjetoinnin eli OSBUn toimintamallin ensimmäinen etappi oli ideavaihe. Ideointivaiheen aikana 1.–31.10.2023 kaikenikäiset heinolalaiset saivat esittää ideoita oman asuinalueensa tai koko kaupungin kehittämiseksi. Ohjenuorana oli, että ideoiden tulee sopia annettuun budjettiin ja että ne ovat kaupungin toteutettavissa. Halutessaan idean saattoi kytkeä annettuihin teemoihin tai sitten ehdottaa jotain ns. laatikon ulkopuolelta. Ideoista 95,5 % tuli kaupunkilaisilta ja yrityksiltä ja yhteisöiltä 4,5 %.

Asukkaiden lähettämät ideat jakautuivat teemoittain seuraavasti:

  • vapaa-aika ja harrastaminen / 35,2 %
  • ympäristö ja luonto / 23,9 %
  • lapset ja nuoret / 21,6 %
  • Muu, mikä? / 19,3 %.

Ensimmäisellä karsintakierroksella karsitaan pois sellaiset ideat, joiden toteuttaminen ei varsinaisesti kuulu kaupungille vaan esim. yksityiselle rakennuksen omistajalle tai yritykselle jne. Näitäkin ehdotuksia pyritään välittämään mahdollisille eri toteuttajatahoille. Seuraavassa vaiheessa ideoita käsitellään yhteiskehittämistyöpajassa.

Lämmin kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta, on hienoa, että olemme jälleen saaneet hienoja ideoita kaupungin kehittämiseksi ja asukkaat haluavat osallistua, toteaa Hanna Hurmola-Remmi, kaupungin hallinto- ja kehitysjohtaja.

Yhteystietojen jättäneiden kesken arvottiin kaksi tuotepalkintoa, voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Seuraavaksi tapaamme OSBU-pajoissa

OSBUn toimintamallin seuraava vaihe on yhteiskehittäminen. Tänä vuonna yhteisöllisiä työpajoja on kaksi:

  • ke 22.11.2023, erityisesti nuorille suunnattu paja, Nuorisotoimen tiloissa
  • to 23.11.2023, kaikille kaupunkilaisille suunnattu paja, kaupungintalon ala-aula

Toivotamme kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi järjestettäviin OSBU-pajoihinn muokkaamaan saaduista ideoista toteuttamiskelpoisia ehdotuksia OSBUn kolmatta vaihetta varten, eli äänestykseen. Äänestys avataan 1.12.2023 ja on avoinna aina 14.1.2024 asti.

Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja, Heinolan kaupunki
044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

www.heinola.fi/osbu

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu