Muutosohjelman toimeenpano valmistelussa

Papalapeli, josta puuttuu palanen

Valtuusto hyväksyi 12.6. kokouksessaan muutosohjelmasuunnitelman. Keskeisimmät päätetyt asiat ja linjaukset koskivat mm. luottamushenkilöorganisaatiota, operatiivista organisaatiota sekä talouden sopeuttamista.

Talouslinjauksia toimeenpannaan osana talousarviovalmisteluja

Osana muutosohjelmaa hyväksyttiin talouteen liittyviä linjauksia ja tavoitteita. Vuoden 2024-2026 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeistukset on laadittu kestävän talouden ohjelman linjausten mukaisesti ja muutosohjelman linjaukset on huomioitu talousarviovalmisteluprosessissa sopeutustavoitteet ja veronkorotukset huomioiden.

Organisaatiomuutosten valmistelutyö käynnistymässä

Muutokset johtamisjärjestelmään ja organisointimalliin ovat myös osa muutosohjelmasuunnitelmaa. Uusi organisaatio tulee voimaan vuoden 2025 alusta ja siinä on yhteisten palveluiden lisäksi kaksi toimialaa, hyvinvointipalvelut -toimiala ja kaupunkiympäristö -toimiala. Lautakuntia on puolestaan neljä.

Organisaatiomuutos tarkoittaa kahden toimialan vähentymistä ja tähän liittyen mm. tiettyjen tehtävien ja vastuiden uudelleen sijoittumista, tehtäväjärjestelyjä, toimivallan uudelleen määrittelyä sekä hallintosäännön ja ohjeiden uudistamista.

Muutosten valmistelu on käynnistymässä. Johtoryhmä käynnistää valmistelun 23.10.-24.10. Valmistelutyötä tehdään aktiivisesti ja tiiviissä vuoropuhelussa marras-helmikuu välisellä ajalla, jonka tuloksena määritellään uudet palvelualueet, tehtävät, vastuuhenkilöt sekä näiden pohjalta mm. talousarviovalmistelun toteuttamiseksi uudet laskentatunnisteet. Uuden organisaation toimi- ja päätösvallasta määrätään uudessa hallintosäännössä, jossa tullaan myös hyväksymään johtamisjärjestelmän kuvaus. Nämä valmistelut toteutetaan niin, että ratkaisut ovat selvillä viimeistään maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Uusien lautakuntien jäsenten valintapäätökset tehdään puolestaan syksyllä 2024.

Prosessin etenemisestä viestitään säännöllisesti mm. Silta-intrassa, toimialojen omissa yksikköpalavereissa ja esihenkilötunneilla.

Alla kuvaus prosessin etenemisestä.

Lisätietoja
Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu