Muikkuapajanpuiston ulkoilupolun rakentaminen on alkanut

Kesäinen ilmakuva Heinolasta

Heinolan kaupunki teettää Muikkuapajanpuiston alueella ulkoilupolun ja siihen liittyvien oheisrakenteiden rakentamista vuoden 2021 aikana. Työt ovat alkaneet 20.9.2021 ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Työt alkavat puuston kaadolla sekä alueelle tulevan pysäköintipaikan rakentamisella.

Rakennuttajana toimii Heinolan kaupunki. Rakennuttajan yhteyshenkilönä teknisissä asioissa toimii rakennuspäällikkö Ari Matteinen sekä suunnitelmiin liittyvissä asioissa Katri Kuivalainen.

Hanke on saanut ympäristöministeriön rahoituksen. Ympäristöministeriö myönsi vuonna 2020 avustusta kansallisten kaupunkipuistojen kunnostus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 2,87 miljoonaa euroa. Avustukset ovat osa talouden nopeaa elpymistä tukevien toimien kokonaisuutta. Avustusta myönnettiin yhteensä 22 hankkeeseen, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana. Avustusta saivat kaikki kymmenen kansallisten kaupunkipuistojen verkostoon kuuluvaa kaupunkia.

Hankkeilla parannetaan kaupungin asukkaiden liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksia sekä lähiluontoon pääsyä. Myös nähtävyys- ja elämyskohteiden saavutettavuutta kansallisissa kaupunkipuistoissa helpotetaan yhteyspolkuja parantamalla ja lisäämällä. Lisäksi rakennetaan luontoa kulutukselta ja häiriöiltä suojaavia rakenteita, kuten portaita ja lintutorneja sekä kunnostetaan jo olemassa olevia rakenteita.

Urakoitsijana toimii Haka Asfaltointi Oy.
Urakan valvojana toimii Ramboll CM Oy.

Rakentamistöistä johtuen alueella, erityisesti Muikkuojankadulla ja Tamppilahdenkadulla tulee esiintymään työmaaliikennettä. Hankkeen osapuolet pahoittelevat rakennustöistä syntyviä mahdollisia haittoja alueen asukkaille.

Lisätietoja

Tekniset asiat:
Ari Matteinen
Rakennuspäällikkö
+358500497251 | ari.matteinen@heinola.fi

Suunnitelmiin liittyvät asiat:
Katri Kuivalainen
Asemakaava-arkkitehti
+358447694370 | katri.kuivalainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu