Muikkuapajanlahden vesialueen ruoppaaminen ja ponttonisillan rakentaminen

Puusilta

Aluehallintovirasto on 6.4. tehnyt päätöksen koskien Muikkuapajanlahden vesialueen ruoppaamista ja ponttonisillan rakentamista Penikkasaaren ja Muikkuapajanpuiston välille. Kaupunki on laittanut hakemuksen vireille 5.7.2021.

Ruoppauksen toteutus ajoittuu päätöksen mukaisesti syksyyn johtuen jo käynnissä olevasta lintujen pesimäajasta. Rakentamisen kesto on noin yksi kuukausi.

Hankkeen taustat

Muikkuapajanlahdella on epäkohta kaupunkipuiston jatkuvuudessa ja yhtenäisyydessä. Vaikeasti toteutettavan, asemakaavaan osoitetun reittisijainnin sijaan rakennetaan ponttisiltayhteys Penikkasaaren ja Jyrängön ranta-alueen välille.

Jyrängön puolelle Muikkuapajanpuistoon on toteutettu uusi rantareitti ympäristöministeriön avustuksella vuonna 2021. Silta ja Penikkasaareen rakennettava reittiosuus täydentää reitin yhtenäiseksi Paasikivenpuistosta Juustopolulle.

Ulkoilureitti palvelee kaupungin asukkaiden lisäksi kaikkia reitin käyttäjiä. Muikkuapajanlahden vesialueen syvyys on nykyisellään liian matala ponttonilaiturin rakentamiseen, jonka vuoksi syvyyttä on ensin lisättävä hankkeeseen sisältyvällä ruoppauksella.

Kyseessä oleva vesialue, jossa ponttonisilta ja ruoppaus toteutetaan, sijaitsee Heinolan kaupungin omistamalla vesialueella Konniveden Muikkapajanlahdella, joka kuuluu tilaan Koskenalussaari. Ruoppausmassat sijoitetaan noin 5,5 km:n etäisyydellä ruoppausalueelta sijaitsevalle Heinolan maanvastaanottoalueelle.

Tarjouspyynnön laadinta on aloitettu ja päätös urakoitsijasta pyritään saamaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Katri Kuivalainen
Asemakaava-arkkitehti
044 769 4370 | katri.kuivalainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu