Möljänpuiston hulevesien hallintaa parannetaan

Kuvassa Mäljänpuiston rannan kävelytie ja rajausnauhoilla eristetty työmaa-alue

Tällä viikolla Heinolan kaupunki on aloittanut kunnostustyöt Möljänpuistossa. Töiden tarkoituksena on parantaa puiston hulevesien hallintaa ja näin lisätä puiston viihtyisyyttä.

Puistossa on esiintynyt useana vuonna ongelmia hulevesien kanssa etenkin keväisin. Sade- ja sulamisvedet kertyvät kulkuväylän viereen ja lammikoituvat tähän pitkäksi aikaa tai valuvat kulkuväylälle aiheuttaen vaurioita puistorakenteisiin.

Puiston kulkuväylää parannetaan, puistoon rakennetaan allasmainen hulevesien viivytysalue sekä pieni vesiaihe, johon hulevedet jatkossa ohjataan ja josta hulevesi voidaan hallitusti ohjata eteenpäin kulkuväylän ali. Lisäksi jo olemassa olevia sadevesiputkia puhdistetaan. Näin hulevedet eivät jatkossa aiheuta ongelmia, kulkuväylät pysyvät paremmassa kunnossa ja puiston viihtyisyys lisääntyy.

Työt valmistuvat toukokuun loppuun mennessä.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu