Miten sinä kehittäisit kaupunkiamme julkisin varoin – ideoi, osallistu ja äänestä! Osallistuva budjetointi käynnistyy taas 1.12.2022

Osbu2023

Nyt on aika laittaa ideatalkoot pystyyn, Heinolassa on käynnistymässä osallistuvan budjetoinnin toinen kierros.

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Budjetti vuodelle 2023 on 50 000 euroa.

Kokeilimme Heinolassa ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia alkuvuodesta 2022 ja ensimmäiset kokemukset ovat varsin myönteisiä. Ideoita saatiin paljon ja äänestyskin oli aktiivista. Toivotaan, että heinolalaiset lähtevät innokkaasti mukaan myös toisella kierroksella ja hyödyntävät tätä vaikuttamisen mahdollisuutta, toteaa Hanna Hurmola-Remmi, Heinolan hallinto- ja kehitysjohtaja.

Prosessi etenee jälleen kolmivaiheisesti

Osallistuva budjetointi eli osbu etenee ideoi, osallistu ja äänestä -toimintamallin mukaan. Vuosikohtainen budjetti on 50 000 €, joka käytetään äänestysvaiheessa eniten ääniä saaneiden kehitysideoiden toteuttamiseen.

Ohjenuorana on, että ideoiden tulee sopia annettuun budjettiin ja ne ovat kaupungin toteutettavissa. Kategoriat ideoiden teemoiksi ovat seuraavat:

  • vapaa-aika ja harrastaminen
  • ympäristö ja luonto
  • lapset ja nuoret
  • muu mahdollinen teema

Ideointia ja yhteiskehittämistä

Ideointivaiheen aikana 1.12.2022–6.1.2023 kaikenikäiset heinolalaiset voivat esittää ideoita oman asuinalueensa tai koko kaupungin kehittämiseksi. Ideointivaiheen jälkeen ideat jatkojalostetaan viikkojen 4 ja 5 aikana järjestettävissä työpajoissa.

Työpajoihin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Niiden tarkoitus on yhteiskehittämisen keinoin purkaa ehdotettuja ideoita sekä jalostaa ideoista toteuttamiskelpoisia mahdollisuuksia. Työpajoissa valitaan työskentelyn tuloksena myös ne, jotka päätyvät varsinaiseen äänestykseen. Työpajoista viestimme vielä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Äänestys helmikuussa

Yhteiskehittämisen jälkeen toteutettavissa olevat suosituimmat ideat tuodaan äänestykseen kaupungin verkkosivuille Voit äänestää yhtä tai useampaa kehitysideaa.

Äänestysaika on 11.–28.2.2023 ja tulokset julkistetaan 3.3.2023. Asukkailta eniten ääniä saaneet hankeideat Heinolan kaupunki toteuttaa vuoden 2023 aikana.

Hankkeiden etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla www.heinola.fi/osbu.

Osallistu ideavaiheeseen sinulle sopivalla tavalla

Jokaisesta ideasta tulee tehdä yksilöity kehitysehdotus. Osallistua voit yksityishenkilönä, yhdistyksenä, yrityksenä, koululuokkana tai muuna ryhmänä. Osallistu siis kotikaupunkisi kehitystyöhön jollakin seuraavista tavoista ideahaun aikana 1.12.2022–6.1.2023.

  • Sähköisellä lomakkeella (ensisijaisesti toivottu): https://link.webropolsurveys.com/S/F7E61A8A1BFB7533
  • Paperinen äänestys kaupungin toimipisteissä aukiolojen puitteissa: Spotti ja kirjasto
  • Puhelimitse: Heinolan kaupungin asiakaspalvelu, +358 44 797 6100

Kaikkien ehdotusten jättäneiden kesken arvomme kaksi Heinola-tuotteita sisältävää kassia.

Myös äänestysvaiheeseen on mahdollista osallistua eri tavoin. Siitä tiedotamme tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Lisätiedot

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
p. 044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

www.heinola.fi/osbu

#OmaHeinola

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu