Meluvallien laajennuksen suunnittelutöitä käynnissä

Rekka moottoritiellä

Kaupungin tavoitteena on vähentää moottoritien meluhaittoja sekä lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja hyödyntää ylijäämämaita.

Heinolan kaupunki valmistelee Tähtiniementien sekä Laaksotien läheisyydessä olevien meluvallien laajentamista ja joiltain osin korottamista. Alueilla on tällä hetkellä laajentamiseen liittyvät suunnittelutyöt käynnissä. Maastokartoitukset alueilla sijoittuvat viikolle 43.

Melusuojauksen parantaminen on tärkeä askel kohti viihtyisämpää ja terveellisempää elinympäristöä sekä kiertotaloutta. Olemassa olevat meluvallit ovat niin vähentäneet kuin vaimentaneet melua, mutta liikennemäärien lisääntyminen on aiheuttanut lisätarvetta meluntorjunnalle.

Meluvallien laajennuksessa käytetään kaupungin rakennusurakoista syntyviä pilaantumattomia ylijäämämaita. Ylijäämämaiden käyttö perustuu 2023 tehtyyn opinnäytetyöhön, jossa selvitettiin pilaantumattomien ylijäämämaiden sijoittamista ja hyödyntämistä Heinolassa.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu