Markkinaoikeus kumosi Hopeasilta 2 -hankintapäätöksen – jatkopolku hahmotellaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa

Päälinjaukset Heinolan vanhusten asuinpalvelujen kehittämiseen tehtiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa syksyllä 2019. Nykyisen Hopeasillan palvelukeskuksen viereen päätettiin toteuttaa uusi 60-paikkainen vanhuspalvelukeskus, jonka hoiva- ja tukipalvelut kaupunki tuottaisi itse. Uutta Hopeasilta 2 -rakennusta ei kuitenkaan päätetty hankkia kaupungin omistukseen, vaan tilat haluttiin ottaa käyttöön vuokraamalla ne yksityiseltä investorilta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Hopeasilta 2 -hankkeen tilavuokraus kilpailutettiin vuonna 2020 sosiaali- ja terveys- ja tekniikkatoimialojen tiiviinä yhteistyönä. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä käytettiin myös konsulttiapua julkisiin hankintoihin erikoistuneelta PTCServices Oy:ltä.

Tilavuokrauksen kilpailutukseen saatiin kolme tarjousta. Kaupungin toimialojen yhteisen valmisteluryhmän arvioinnissa palvelukeskuksen toteuttajaksi valittiin ARA-asuntojen tuotanto Arttu Oy. Tilavuokrauksen hankintapäätös tehtiin hallintosäännön mukaisesti teknisessä lautakunnassa 30.6.2020. Lisäksi hankinnan toteutusmalli vahvistettiin vielä valtuuston päätöksellä 12.10.2020.

Sekä lautakunnan että valtuuston päätöksistä tehtiin valitus. Näin ollen kaupunki ei ole vielä voinut panna hankintaa täytäntöön. Hallinto-oikeus kumosi 23.2.2022 tekemällään päätöksellä valtuuston päätöksestä tehdyn kunnallisvalituksen. Hankintapäätöksestä puolestaan teki valituksen markkinaoikeuteen tarjousten arvioinnissa toiselle sijalle tullut Lehto Tilat Oy.

Nyt markkinaoikeus on 9.3. antamallaan päätöksellä kumonnut hankintapäätöksen, kieltäen myös kaupunkia panemasta sitä toimeen 400 000 sakon uhalla. Markkinaoikeuden päätös perustui valittajan esitykseen, että voittaneeseen tarjoukseen sisältyneet palvelukeskuksen luonnossuunnitelmat eivät täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Kyseiset vaatimukset liittyivät käytävien leveyteen ja sosiaalitilojen neliömäärään. Hankintapäätöksen voittanut tarjoaja on osaltaan myöntänyt luonnossuunnitelmissa olleen hieman poikkeamia mainittuihin suunnitteluvaatimuksiin.

Kaupungin tekemässä tarjousten arvioinnissa oli kuitenkin todettu voittaneen tarjoajan esittäneen sekä edullisimman tarjoushinnan että kokonaisuudessa parhaimman luonnossuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Voittajan tarjouksessa oli esim. esitetty paras tontinkäyttösuunnitelma, huomioiden myös läheisten asuintonttien näkökulmat rakennuksen sijoitteluun.

Valitusprosessien vuoksi Hopeasilta 2 -hanke on viivästynyt jo yli puolitoista vuotta alkuperäisestä tavoitteesta. Tällä välin maassamme on vahvistettu hyvinvointialueiden muodostaminen sote- ja pelastustoimea koskevilla lakiuudistuksilla. Tämä hyvin merkittävä lainsäädännön ja toimintaympäristön muutos johtaa nyt siihen, että Hopeasilta 2 -hankkeen mahdollinen jatkaminen tai linjausten muuttaminen on tehtävä kevään aikana yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu