Maanvuokraussopimuksen kilpailuttaminen padel-yrittäjille käynnissä

mies istuu padel kentällä

Heinolan kaupunki kilpailuttaa maanvuokrasopimuksen padel-yrittäjille. Kilpailutus sisältää kahden ulkopadel-kentän maa-alueen vuokraamisen, rakentamisen ja toimintasuunnitelman yritystoiminnan toteuttamisesta. Heinolan kaupunki määrittää sijainnin, eli kilpailukohteen. Rakentamisen ja toiminnan käynnistämisen edellytyksenä/ehtona on toimenpideluvan saanti. Kilpailutuksen voittaja valtuutetaan hakemaan omalla kustannuksellaan tarvittava toimenpidelupa ennen kuin vuokrasopimus allekirjoitetaan.  

Kilpailutuskohde

Kilpailutuskohteena on Ojakadun kentän alue (Ojakatu 1). Liitteenä asemakaava alueesta. Kenttä on kaavassa määritelty urheilutoimintaa palvelevaksi korttelialueeksi. Alueen koko on noin 1000 neliötä. Viereen jäävä hiekkakenttä toimii Heinolan lukion tapahtumien pysäköintipaikkana ja yleisenä palloilualueena. Kentän lähettyvillä sijaitsee kerrostaloja ja palvelutaloja. Kylpylän uimarannalle on matkaa 200 metriä ja torille 400 metriä.

Maa-alueen vuokra on 1,2 € neliömetriltä (alv. 0%) Vuokra on sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka tarkastetaan vuosittain. Vuokra astuu voimaan sopimuksen mukaan.  

Kilpailutuskriteerit

Kilpailutuskriteerit koostuvat liiketoimintasuunnitelmasta 80 pistettä ja referensseistä 20 pistettä seuraavasti. 
 
Liiketoimintasuunnitelma 80 p:  

 • palvelukuvaus ja mahdolliset lisäpalvelut 16. 
 • kuvaus ansaintalogiikan perusteista ja kustannusrakenne 14 p. 
 • yhteistyökumppanuudet 8 p. 
 • rakentamisen käytännön toteutus 10 p. 
 • asiakashankinta 10 p. 
 • viestintä ja markkinointisuunnitelma käytännön tasolla 17 p. 
 • liiketoiminnassa tarvittava osaaminen 5 p. 

Referenssit:

 • rakentaminen vastaavista toteutuksista 10 p 
 • kokemus vastaavasta palvelutuotannosta 10 p 

Mikäli tarjoaja ei esitä tarjouksessaan edellä mainittuja liiketoimintasuunnitelmia tai referenssejä, saa hän silloin siitä kohdasta 0 pistettä.

Muut ehdot 

Edellytetään tutustumista kohteeseen ennakkoon paikan päällä. Kohdetta esitellään osoitteessa Ojakatu 1, 18100 Heinola. Tarvittaessa aika sovitaan erikseen liikunnan palvelupäällikkö Maria Kaikkosen kanssa 31.10.2022 alkaen sähköpostitse maria.kaikkonen@heinola.fi. 

Tilaajavastuulain velvoitteet tulee olla kunnossa. Nämä pitää pystyä tarvittaessa todentamaan. 

Yrityksellä tulee olla voimassa olevat ja tarvittavat vakuutukset. 

Toimitettavat asiakirjat ja lisätiedot 

Kilpailutuksen asiakirjat tulee toimittaa tarjoukset@heinola.fi sähköpostiin 16.11.2022 klo 16.00 mennessä. Kilpailutuksessa tulee olla toimitettu määräaikaan mennessä seuraavat asiakirjat: 

 • liiketoimintasuunnitelma  
 • referenssit 

Vaaditaan Luotettava kumppani –raportti tai vastaavat selvitykset. 

Annamme mielellämme lisätietoja prosessiin ja tarjouspyyntöömme liittyen. Lisätietokysymykset tulee esittää kirjaamo@heinola.fi sähköpostiin otsikolla ”Kysymys padel-yrittäjän kilpailutuksesta” 6.11.2022 klo 16 mennessä.  

Vastaukset kysymyksiin toimitetaan kaikille kysymysten lähettäneille 10.11.2022 mennessä.   

Vain kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset ovat tilaajaa sitovia. 

Kilpailuttaja hylkää myöhässä toimitetut sekä puutteellisesti täytetyt hakemukset. Lisäksi kilpailuttaja voi hylätä kaikki tarjoukset perustellusta syystä.  

Tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjousajan päättymisen jälkeen tai kunnes jonkun tarjoajan kanssa on tehty hankintasopimus. 
 
Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Liikesalaisuuden pyydetään ilmoittamaan erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). 
 
Liitteessä tulee olla selkeästi maininta siitä, että esitetyt tiedot ovat liikesalaisuuksia. Julkisuuslain nojalla tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tarjouksen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista. 

Tarjousten käsittely 

Tilaajalla on oikeus ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä. 
 
Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä jonkun tai kaikki tarjoukset. Tilaaja ilmoittaa hylkäyksestä ensi tilassa tarjouksen tekijälle. 

Liitteet

Kartta alustavasta padel-kenttien vuokra-alueen sijainnista ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kilpailutuksen arviointikriteerit -taulukkoReakSpeaker Kuuntele kuvake 

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu