Lyseonmäen koulun turvallista koulukäyntiä tehostetaan eri keinoin

Lyseonmäen koululla on viime aikoina ollut koulukiusaamista. Turvallisuus on koululle ensiarvoisen tärkeää ja kiusaamisen suhteen pitää olla nollatoleranssi. Koulun oppilaille ja oppilaiden huoltajille on viestitty kouluturvallisuuden tärkeydestä. On tärkeää herätellä nuoria pohtimaan omia valintoja ja niiden merkitystä. Wilman kautta huoltajat saavat aina erikseen tiedon, mikäli heidän oman nuoren käyttäytyminen on ollut asiatonta.

Oppilashuolto ja koulunuorisotyö ovat oppilaiden tukena. Osa nuorista voi arkailla vaikeista asioista puhumista. Siksi on tärkeää, että nuoret luottavat aikuisten auttavan vaikeissakin asioissa. Nuorten tukena on kattava aikuisten tukiverkosto mm. nuorisotyöntekijä, kuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja psykologi. Myös oppilaan oma luokanvalvoja ja muu koulun henkilökunta ovat aina tukena.

Väkivaltatilanteisiin puuttumista tehostetaan

Poliisi tulee pitämään oppilaille valistusta oppitunneilla. Tämä toteutetaan osin pienryhmissä, jotta nuorilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Oppitunnilla muistutetaan, että toiseen oppilaaseen kiinnikäyminen on lainvastainen teko.

Väkivaltatilanteisiin puuttumista tehostetaan yhteistyössä poliisin kanssa. Pahoinpitelyn tunnusmerkit täyttyvät, jos toista lyö, potkii, puree, raapii tai muuten aiheuttaa toiselle näkyvän vamman tai väkivaltaa käyttämättä vahingoittaa toisen terveyttä.

Kiusaamista on myös hiljainen hyväksyminen, jos jää seuraamaan tilannetta tai jopa suullisin tai somekommentein kannustaa. Videoiden kuvaaja ja levittäjä voivat syyllistyä lainvastaiseen tekoon.

Turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi koululla järjestetään vartiointia koulupäivän aikana. Teemme parhaamme, jotta nuoret tuntevat, että on turvallista tulla kouluun. Valtaosalla näin on, mutta yksikin turvaton oppilas on liikaa.

Turvallinen kaupunki on meidän jokaisen oikeus. Koulu ja yksittäiset perheet eivät saa jäädä yksin tässä asiassa. Turvallisuuden edistäminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

Jani Alatalo
Lyseonmäen koulun rehtori
p. 044 797 8549 | jani.alatalo@edu.heinola.fi

Pia Helander
koulutusjohtaja
p. 050 556 5934 | pia.helander@heinola.fi

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
p. 0500 717 310 | pirjo.hepo-oja@heinola.fi

Jari Parkkonen
Heinolan kaupunginjohtaja
p. 0400 862 977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu