Lupa- ja valvontalautakunta 28.9.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

57 Ympäristöpäällikön ja johtavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus

58 Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026, lupa- ja valvonta

59 Ympäristönsuojelun toimintaohje alkaen 15.11.2022

60 Rakennusvalvonnan toimintaohje alkaen 15.11.2022

61 Ympäristölupa, Komostenkylän moottorirata, Heinolan Moottorikerho ry ja Heinolan Urheiluautoilijat ry

62 Rakennuslupapäätöksestä 111-2022-165 tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely

63 Viranhaltijapäätökset

64 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

65 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

asiassa 61 Puheenjohtaja Saari ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 5) kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian 61 käsittelyn ajaksi. Asian 61 käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Aalto.

asiassa 62 päätökseen lisättiin, Lisäksi lupaehdoista poistetaan teksti: Puistoalue tulee ennallistaa kaavan mukaiseen kuntoon. Perustelut: Rakennuslupa 111-2022 -165 ei koske naapurinkiinteistön omistajan puistoaluetta ja maata.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Keijo Houhala
ympäristöpäällikkö                                                     
puh. 050 091 8597
etunimi.sukunimi@heinola.fi                                                                                                

Henri Saari
lautakunnan puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu