Lupa- ja valvontalautakunta 27.4.2022 päätöskooste

Maisema Tähtisilta ilta-auringossa

Asiat

26 Ympäristöpäällikön ja vastaavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus

27 Viranhaltijapäätökset

28 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

29 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

30 Saapuneet asiakirjat

31 Kevätkatselmus

32 Maisematyöluvasta 111-2022-44 tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely

33 Talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2022 / Lupa- ja valvontatoimiala

34 Heinolan tärkeiden pohjavesialueiden yhteistarkkailutulokset 2021

§ 30 kerrottiin lautakunnalle aikaisemmin päätösehdotukseen kirjattujen asioiden lisäksi Salpakierron järjestämästä päättäjille suunnatusta infotilaisuudesta jätelain muutoksista 4.5. klo 16-17.30. § 31 lautakunta merkitsi tiedoksi kevätkatselmuksen ajankohdan 9.5.2022 klo 9.00 ja valitsi katselmukselle osallistumaan puheenjohtaja Saaren sekä jäsenet Simpanen ja Salmela.

Kaikki muut lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Keijo Houhala, Ympäristöpäällikkö, puh. 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Juha Mara, rakennustarkastaja, puh. 0500 494 852, juha.mara@heinola.fi

Henri Saari, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja, puh 040 581 9381, henri.saari@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu