Lupa- ja valvontalautakunta 27.10.2021 päätöskooste

Tähtisilta

Asiat

101 Ympäristöpäällikön ja vastaavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus
102 Maakaapelin sijoittaminen maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistölle 111-401-878-2, Venevalkama- ja Savipalsta
103 Talousarvion toteutuminen 1.1.2021-30.9.2021, lupa- ja valvontatoimiala
104 Lupa- ja valvontatoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman muutokset
105 Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle asiassa ESAVI/25407/2021 liittyen Vuohkallion teollisuusalueen ja ABC Heinolan hulevesien johtamiseen
106 Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle asiassa ESAVI/29426/2021 koskien Elisa Oyj:n hakemusta kaapelin asentamisesta Konniveden pohjaan välille Maitiaislahti-Haapaojanranta
107 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaiden ympäristöluvan tarkistaminen ja toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa
108 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset
109 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
110 Saapuneet asiakirjat

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti sekä seuraavat esittelijän tekemät täydennykset:

§ 106 Lupa- ja valvontalautakunta näkee tarpeelliseksi kaapelin sijaintien päivityksen ja lisäämisen karttaan kohdistettuna, joka toimitetaan kaupungille.

§ 107 Ympäristölupaan tulee kirjata osallistumisvelvoite alueen ilmanlaadun seurantaan erikseen sovittavina seurantavuosina.                                    

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Henri Saari, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja, puh. 0405819381, henri.saari@heinola.fi

Keijo Houhala, ympäristöpäällikkö, puh. 0500918597, keijo.houhala@heinola.fi

Juha Mara, vastaava rakennustarkastaja, puh. 0447978572, juha.mara@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu