Lupa- ja valvontalautakunta 26.5.2021 päätöskooste

Heinolan uimaranta

Asiat

34 § Rakennusvalvonnan palvelutaksa 1.7.2021 alkaen

Lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan palvelutaksan siten, että se astuu voimaan 1.7.2021 lukien.

35 § Muutos vuoden 2021 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan lupa-ja valvontatoimialalla, rakennusvalvonta

Lupa- ja valvontalautakunta päättää

1) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi muutosta rakennusvalvonnan vuoden 2021 talousarvioon. Tuloja lisätään 103 000 € ja menoja 14 000 €.

2) hyväksyä vastaavan muutoksen rakennusvalvonnan käyttösuunnitelmaan sillä ehdolla, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutoksen.

36 § Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi ja todettiin, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

37 § Päätöksiä ja tiedoksiantoja

 Asiat merkittiin tiedoksi.

38 § Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

Asiat merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

Tapio Väli-Torala, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohta,

puh. 0400479139, tapio.vali-torala@heinola.fi

Helka Sillfors, ympäristöpäällikkö, puh. 0500918597, helka.sillfors@heinola.fi

Juha Mara, vastaava rakennustarkastaja, puh. 0447978572, juha.mara@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu