Lupa- ja valvontalautakunta 26.1.2022 päätöstiivistelmä

Viranhaltijapäätös

Asiat

1 Heinolan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025

2 Ympäristöpäällikön ja vastaavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus

3 Maisematyöluvasta 111-2021-457 tehdyn oikaisuvaatimusten käsittely

4 Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma, lupa- ja valvontatoimiala

5 Stora Enso Packaging Oy:n vesistötarkkailun jatkaminen

6 Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle

7 Viranhaltijapäätökset

8 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

9 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

10 Saapuneet asiakirjat

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Keijo Houhala  
ympäristöpäällikkö
puh. 050 091 8597 
etunimi.sukunimi@heinola.fi    

Henri Saari
lautakunnan puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@heinola.fi

                                                

                                                                                                            

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu