Lupa- ja valvontalautakunta 25.8.2021 päätöskooste

Heinolan lukio

Asiat

44        Ympäristöpäällikön ja vastaavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus

45        Poikkeamishakemus 2021-339, kiinteistölle 111-407-10-1

46        Muiden hankilöiden läsnäolo- ja puheoikeus lupa- ja valvontalautakunnan
kokouksissa 2021-2025

47        Lupa- ja valvontalautakunnan kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen jäsenille ja varajäsenille 2021-2025

48        Lupa- ja valvontalautakunnan pöytäkirjanotteen allekirjoitusoikeus 2021-2025

49        Talousarvion toteutuminen 1.1.2021-30.6.2021, lupa- ja valvontatoimiala

50        Ympäristölupa, ylijäämämaiden ja maa-ainesten varastointi ja käsittely, Heinolan kaupungin teknisen toimen katuyksikkö

51        Viranhaltijapäätökset

52        Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

53        Päätöksiä ja tiedoksiantoja

54        Saapuneet asiakirjat

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Henri Saari, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohta,
puh. 0405819381, henri.saari@heinola.fi

Keijo Houhala, ympäristöpäällikkö,
puh. 0500918597, keijo.houhala@heinola.fi

Juha Mara, vastaava rakennustarkastaja,
puh. 0447978572, juha.mara@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu