Lupa- ja valvontalautakunta 24.8.2022 päätöstiivistelmä

Rantapuita ja värikäs ranta- ja iltataivasmaisema

Asiat

48 Ympäristöpäällikön ja johtavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus

49 Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2022 / Lupa- ja valvontatoimiala

50 Uhkasakon asettaminen kiinteistölle 111-408-2-126 rantaosayleiskaavan vastaiselle rakentamiselle

51 Lausunto Päijät-Hämeen jätehuoltolautakunnalle Lahden seudun jätehuoltomääräysten ehdotuksesta.

52 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Stora Enso Oyj:n Heinolan Flutingtehtaan koetoimintailmoituksesta

53 Viranhaltijapäätökset

54 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

55 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

56 Saapuneet asiakirjat

Lupa- ja valvontalautakunta valitsi tälle kokoukselle puheenjohtajaksi Tapio Väli-Toralan.

§ 50 päätösehdotusta muutettiin päivämäärän osalta kohdassa: Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 28.11.2022 velvoitetaan kiinteistön omistajat maksamaan uhkasakko. Tämän jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 51 päätösehdotusta täydennettiin lauseella: Jätehuoltomääräysehdotuksessa on määritelty jätekatoksen lukituksesta teknisesti liian tarkasti. Tämän jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaikki muut lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Keijo Houhala, Ympäristöpäällikkö, puh. 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Juha Mara, rakennustarkastaja, puh. 0500 494 852, juha.mara@heinola.fi

Tapio Väli-Torala, lupa- ja valvontalautakunnan jäsen ja puheenjohtaja kokouksessa 24.8.2022, puh 0400 479 139, tapio.vali-torala@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu