Lupa- ja valvontalautakunta 24.1.2024 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

1 Ympäristöpäällikön ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

2 Suunnittelutarveratkaisu 111-2023-400 aurinkovoimalakentän rakentamiseksi

3 Suunnittelutarveratkaisu 111-2023-488 aurinkovoimalan rakentamiseksi

4 Rakennusluvan 111-2023-477 rakennuslupamaksu

5 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen lupa ja valvontalautakunnan päätöksestä 18.10.2023 § 71, ilma- ja maakaapelin sijoittaminen

6 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen lupaja valvontalautakunnan päätöksestä 27.09.2023 § 64, KOy Heinolan Kesäkallio

7 Lintujen, mm. sorsien, talviruokinta

8 Lupa- ja valvontatoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

9 Viranhaltijapäätökset

10 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

11 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

§ 5 päätösehdotusta muutettiin seuraavasti (muutoksena lisäys loppuun, perustelut pysyivät ennallaan):

Lupa- ja valvontalautakunta päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon. Koska hakija ja maanomistaja eivät ole päässeet sopimukseen rakennettavista puuvarastointipaikoista, korvauksesta tai sen suuruudesta on korvaus siten määritettävä voimassa olevien lakien mukaisesti eli lunastuslain mukaan. Tähän korvaukseen ja sen suuruuteen ei lupa- ja valvontalautakunta ota kantaa, kuten päätöksessä 18.10.2023 § 71 on aikoinaan päätetty. Lautakunnan päätös 18.10.2023 § 71 tulee pitää voimassa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 7 päätösehdotusta tarkennettiin seuraavasti (tarkennusta tehtiin viimeiseen virkkeeseen):

Lupa- ja valvontalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että oheisia lintujen talviruokintaohjeita noudatetaan Heinolan kaupungin alueella. Lupa- ja valvontalautakunnan talvikauden 2023-2024 aikana, on syytä noudattaa Heinolan lupa- ja valvontalautakunnan 27.11.2023 tiedotteessa annettuja ohjeita lintujen talviruokinnasta. Vuoden 2024 syksystä alkaen luonnonvaraisten vesilintujen talviruokintaa ei saa aloittaa Heinolan kaupungin taajama-alueella.

§ 7 Keskustelun kuluessa jäsen Simpanen esitti jäsen Ronkaisen ja Aallon kannattaman vastaehdotuksen, että vesilintujen talviruokintaa jatketaan 2024 syksystä entiseen tapaan vapaaehtoisvoimin.

Asiassa äänestettiin ja annettujen äänien (2 kpl Jaa = muutettu päätösehdotus Saari ja Väli-Torala, 4 kpl Ei = vastaehdotus Laukkanen, Ronkainen, Aalto ja Simpanen, 1 kpl tyhjä Salmela) perusteella puheenjohtaja totesi lupa- ja valvontalautakunnan hyväksyneen jäsen Simpasen tekemän vastaesityksen asiassa. 

Kaikki muut lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Henri Saari, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 581 9381, henri.saari@heinola.fi

Keijo Houhala, Ympäristöpäällikkö,
puh. 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Juha Mara, johtava rakennustarkastaja,
puh. 0500 494 852, juha.mara@heinola.fi

Tarja Laitinen, vastaava ympäristönsuojelutarkastaja,
puh. 044 788 8660, tarja.laitinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu