Lupa- ja valvontalautakunta 23.8.2023 päätöstiivistelmä

Viranhaltijapäätös

Asiat

53 Ympäristöpäällikön ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

54 Vastaus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön 19.06.2023 dnro 1187/2023 – Valitus Heinolan lupa- ja valvontalautakunnan päätöksestä 10.05.2023 § 40 koskien hulevesiputken sijoittamista kiinteistölle 111-401-1-127, Itäpirtintie 35

55 Vastaus Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntöön 14.7.2023 dnro 637/2023 – Versowood Oy:n valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.4.2023 antamasta päätöksestä nro 105/2023 koskien Vierumäen laitoksen ympäristöluvan tarkastamista

56 Vastaus oikaisuvaatimukseen rakennusluvasta 111-2022-259 koskien kiinteistöä 111-29-211-1, Urheiluopistontie 448 – Vierumäki Golf Resort Oy

57 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023, Lupa- ja valvontatoimiala

58 Viranhaltijapäätökset

59 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

60 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Keijo Houhala, ympäristöpäällikkö, puh. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi                                                    

Tapio Väli-Torala, lupa- ja valvontalautakunnan jäsen ja puheenjohtaja kokouksessa 23.8.2023, puh. 0400 479 139, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu