Lupa- ja valvontalautakunta 23.6.2021 päätöskooste

Tähtiniemen silta ilta-aurinsossa

Asiat

39 § Ympäristöpäällikön ja vastaavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus

 Merkittiin tiedoksi:
– ilmanlaadun yhteistarkkailu
– Heinolan kaupungin ilmasto-ohjelma
– Sysmän ympäristönsuojeutarkastaja irtisanoutunut, rekrytoinnit jatkuvat
– suunnittelutarveratkaisu 111-2019-510
– poikkeamispäätös 111-2019-225
– Kutusaari rakentaminen
– Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen oikaisuvaatimus Vuohiniementie 7 / vanhustentalo
-Hartola-Heinola rakennusvalvonta yhteistyön tilanne
– työryhmän ajatukset kiinteistöjen käytöstä

Rakennustarkastaja Kukkonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

40 § Toiminnanharjoittajien vuosiraportit vuodesta 2020

 1. lupa- ja valvontalautakunta toteaa, että Heinolan Ampujat ry on                                    toimittanut vuosiraportin 17.6.2021 ja

2. merkitsee saapuneet vuosiraportit tiedoksi.

41 § Maa-aineslupa, Heinola KTK Oy, Myllysora 111-406-40-27

Lupa- ja valvontalautakunta päättää myöntää Heinolan KTK Oy:lle liitteenä olevan maa-ainesluvan 111-2021-101 Heinolan  kaupungin Jyrängön kylän tilalle Myllysora 111-406-40-27.

Lisäksi hakijalle myönnetään liitteen mukaisesti maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta  huolimatta.

42 § Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi ja todettiin, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

43 § Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

  Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä päätökset tiedokseen.

Lisätietoja

Tapio Väli-Torala, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohta, puh. 0400479139,

tapio.vali-torala@heinola.fi

Juha Mara, vastaava rakennustarkastaja puh. 0447978572, juha.mara@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu