Lupa- ja valvontalautakunta 23.3.2022 päätöstiivistelmä

Kaupunginhallitus

Asiat

19 Ympäristöpäällikön ja vastaavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus
20 Tilinpäätös 2021 Lupa- ja valvontatoimiala
21 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksesta lupa-ja valvontalautakunnan
päätökseen 26.1.2022 § 3,maisematyölupa 111-2021-457
22 Viranhaltijapäätökset
23 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
24 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset
25 Saapuneet asiakirjat

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Keijo Houhala  
ympäristöpäällikkö
puh. 050 091 8597 
etunimi.sukunimi@heinola.fi    

Henri Saari
lautakunnan puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu