Lupa- ja valvontalautakunta 22.2.2023 päätöstiivistelmä

Asiat

9 Ympäristöpäällikön ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

10 Lupa- ja valvontalautakunnan lausunto Lahden seudun

jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin 1.6.2023

11 Lausunto Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen

toiminta-alueen laajentamisesta

12 Tiilijätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa,

Sulkavanranta, Heinola kk

13 Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma vuonna 2022

ja ohjelma vuodelle 2023

14 Heinolan kaupungin ja Hartolan kunnan alueellinen

rakennusjärjestys

15 Viranhaltijapäätökset

16 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

17 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Ajankohtaisten asioiden alussa Jenna Salakari kertoi lautakunnalle opinnäytetyöstään liittyen jäteveden energiapotentiaaliin. Tämän jälkeen Saku Ovaskainen esitteli lautakunnalle Helmi-hankkeen tilannetta.

Asian 14 osalta Lupa- ja valvontalautakunta päätti aloittaa rakennusjärjestyksen uusimisen ja nimesi alueellista rakennusjärjestystä tekevään työryhmään lautakunnasta puheenjohtaja Henri Saaren ja jäsen Marko Salmelan.

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Henri Saari, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 581 9381, henri.saari@heinola.fi

Keijo Houhala, Ympäristöpäällikkö,
puh. 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Juha Mara, johtava rakennustarkastaja,
puh. 0500 494 852, juha.mara@heinola.fi

Tarja Laitinen, vastaava ympäristönsuojelutarkastaja,
puh. 044 788 8660, tarja.laitinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu