Lupa- ja valvontalautakunta 19.4.2023 päätöstiivistelmä

Heinolan kaupungintalo

Asiat

27 Ympäristöpäällikön ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

28 Ilmakaapelin, maakaapelin sekä kahden puistomuuntamon sijoittaminen kiinteistölle 111-405-3-164, Pirttiniemen yhteisalue

29 Vastaus 5.3.2023 saapuneeseen oikaisuvaatimukseen Heinolan lupa- ja valvontalautakunnan päätöksestä 22.2.2023 § 12

30 Lausunto kaavaluonnoksesta 711 Tähtiniementien kauppa-alue

31 Vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntöön 15.3.2023 koskien Kuorekosken padon alueen parantamista

32 Hartolan ja Heinolan alueellisen rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen

33 Vastaus Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntööön 20.3.2023 hulevesiasiassa

34 Kevätkatselmus 2023

35 Viranhaltijapäätökset

36 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

37 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

§ 34 Kevätkatselmukseen valittiin osallistujiksi puheenjohtaja Saari sekä jäsenet Simpanen ja Salmela ja varajäsen Laukkanen.

Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Henri Saari, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 581 9381, henri.saari@heinola.fi

(poissa, Keijo Houhala, Ympäristöpäällikkö,
puh. 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi)

Juha Mara, johtava rakennustarkastaja,
puh. 0500 494 852, juha.mara@heinola.fi

Tarja Laitinen, vastaava ympäristönsuojelutarkastaja,
puh. 044 788 8660, tarja.laitinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu