Lupa- ja valvontalautakunta 16.11.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

77 Ympäristöpäällikön ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

78 Rakennusvalvonnan vuoden 2022 talousarviomuutos

79 Lupa- ja valvontalautakunnan kokoukset vuonna 2023

80 Viranhaltijapäätökset

81 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

82 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

Asia 78 Johtava rakennustarkastaja teki muutos esityksen rakennusvalvonnan tuloihin 16.11.2022 tilanne päivityksen perusteella. Lupa- ja valvontalautakunta päätti hyväksyä rakennusvalvonnan talousarviomuutoksen seuraavasti:
Rakennusvalvonnan tulot 518 000 €
Rakennusvalvonnan menot, ei muutoksia

Kaikki muut lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Keijo Houhala
ympäristöpäällikkö
puh. 050 091 8597   
etunimi.sukunimi@heinola.fi                                           

Henri Saari
lautakunnan puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu