Lupa- ja valvontalautakunta 15.3.2023 päätöstiivistelmä

Talvipäivän maisema rantapuiston puiden sivusta rautatiesillalle.

Asiat

19 Ympäristöpäällikön ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

20 Tilinpäätös 2022 Lupa- ja valvontatoimiala

21 Heinolan kaupungin hyvinvointitilinpäätös v. 2022, Lupa- ja valvontalautakunta

22 Heinolan tärkeiden pohjavesialueiden yhteistarkkailutulokset 2022

23 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston / Ympäristölupavastuualueen, 23.11.2022, 345/2022 päätöstä (Vuohkallion teollisuusalueen ja ABC Heinolan hulevesiä koskeva hallintopakko) tehdyn valituksen johdosta.

24 Viranhaltijapäätökset

25 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

26 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Henri Saari, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 581 9381, henri.saari@heinola.fi

Keijo Houhala, Ympäristöpäällikkö,
puh. 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu