Lupa- ja valvontalautakunta 14.6.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

45 Ympäristöpäällikön ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

46 Hulevesiputken sijoittaminen kiinteistölle 111-401-1-126, Itäpirtintie 37

47 Kevätkatselmus 2023, yhteenveto

48 Lausunto Väylävirastolle – Luonnos Väyläviraston maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi 2023-2028

49 Lausunto Aluehallintovirastolle – Rajavuoren loppusijoitusalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 5 mukainen selvitys, Kuusakoski Oy

50 Viranhaltijapäätökset

51 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

52 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Keijo Houhala
ympäristöpäällikkö
puh. 050 091 8597

Henri Saari
lautakunnan puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu