Lupa- ja valvontalautakunta 14.2.2024 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

12 Ympäristöpäällikön ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

13 Heinolan seudun ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2024–2028

14 Heinolan ympäristönsuojelun valvontaohjelman 2023 toteuma ja vuoden 2024 valvontaohjelma

15 Viranhaltijapäätökset

16 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

17 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

18 Poikkeamispäätös 111-2024-41 määräaikaisen talousrakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle 111-406-1-618

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Henri Saari, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 581 9381, henri.saari@heinola.fi

Keijo Houhala, Ympäristöpäällikkö,
puh. 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Juha Mara, johtava rakennustarkastaja,
puh. 0500 494 852, juha.mara@heinola.fi

Tarja Laitinen, vastaava ympäristönsuojelutarkastaja,
puh. 044 788 8660, tarja.laitinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu