Lupa- ja valvontalautakunta 14.12.2022 päätöstiivistelmä

Luontomaisema

Asiat 

83 Ympäristöpäällikön ja vastaavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus

84 Maa-aineslupa, Lauhjoen Sora Oy, Soramäki 111-415-17- 78

85 Viranhaltijapäätökset

86 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

87 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja;

Henri Saari, puheenjohtaja
henri.saari@heinola.fi

Keijo Houhala, ympäristöpäällikköp. + 358 50 091 859, keijo.houhala@heinola.fi

Juha Mara, johtava rakennustarkastaja p. +358 44 797 8572, juha.mara@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu