Lupa- ja valvontalautakunta 12.6.2024 päätöstiivistelmä

Heinolan uimaranta

Asiat

39 Ympäristöpäällikön ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

40 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmää Lahden seudun jätelautakunnan alueella

41 Rakennusluvasta 111-2024-16 tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely

42 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Etelä Suomen aluehallintoviraston 04.03.2024 hallintopakkopäätöksestä 542/03.04.04.04.20/2024 laiturin ja poijun siirtäminen

43 Kevätkatselmuksen 2024 yhteenveto

44 Viranhaltijapäätökset

45 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

46 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

§ 42 valmistelutekstissä olevaan lausuntoon tehtiin kaksi lisäystä (lisäykset kursivoituna) loppupuolelle ja loppuosa kuuluu nyt näin:

Tätä tulkintaa voidaan myös käyttää rakennelmissa. Alkuperäinen vuoden 1997 laituri on rakennettu yli 20 vuotta sitten ja naapuri ei ole siitä huomauttanut, niin voidaan sen sijainti katsoa hiljaisesti hyväksytyn.

Mikäli laituri luvitettaisiin nyt, niin lupaharkinnassa tulkittaisiin voimassa olevia määräyksiä. Ilmakuvien perusteella näyttäisi, että laituri olisi rakennettu jo 1990-luvun lopulla, niin rakentamiseen ja sijoittumiseen liittyvät tulkinnat tulisi tehdä rakentamisvuoden määräysten mukaan.

Laituria saa korjata ja kunnostaa. Kunnostuksessa ja korjauksessa tulee huomioida voimassa olevat määräykset. Korjauksessa on jo näin huomioitukin, kun vanhat kyllästetyt puhelinpylväät on poistettu rakenteista.

Lupa- ja valvontalautakunta katsoo, että esitetty asemapiirros ei täytä ao. asian tavanomaista lupakäsittelyn vaatimusta.

Kaikki lupa- ja valvontalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti (§ 42 lisäysten jälkeen).

Kokouksen kulkua:

§ 40 Käsittelyn alussa esittelijä Houhala ilmoitti olevansa asiassa palvelussuhdejäävi (Hallintolaki 28.1, 4) ja puheenjohtaja Saari intressijäävi (Hallintolaki 28,1,3). He poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Tässä asiassa puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Aalto.

§ 42 Käsittelyn alussa pöytäkirjanpitäjä Laakkonen ilmoitti olevansa asiassa edustusjäävi (Hallintolaki 28.1, 2 §) ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Tässä asiassa pöytäkirjanpitäjänä toimi esittelijä Houhala.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Henri Saari, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 581 9381, henri.saari@heinola.fi

Keijo Houhala, Ympäristöpäällikkö,
puh. 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Juha Mara, johtava rakennustarkastaja,
puh. 0500 494 852, juha.mara@heinola.fi

Tarja Laitinen, vastaava ympäristönsuojelutarkastaja,
puh. 044 788 8660, tarja.laitinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu