Lintuhoitolan toiminnassa tavoitteena linnun kuntoutuminen

Heinolan lintuhoitolan toiminnasta ja hoitolan toimintaperiaatteista on herännyt keskustelua viime päivinä sosiaalisessa mediassa. On erinomaista, että luonnonvaraisten eläinten hoito herättää keskustelua ja kansalaisissa on aitoa huolta siitä, että toimitaan oikein sekä lakien ja säädösten mukaisesti. Lait ja säädökset ohjaavat hoitolan toimintaa aivan kuten muillakin alan toimijoilla ja niiden mukaan toimimme. 

Heinolan lintuhoitolan perustoiminta on pysynyt samana jo vuosikymmenien ajan. Toiminta-ajatuksena on ottaa hoitoon loukkaantuneita luonnonvaraisia lintuja, kuntouttaa ne ja palauttaa ne terveinä ja toimintakykyisinä luontoon. Hoitolassa linnuista huolehtivat ammattitaitoiset eläintenhoitajat ja lintuekologi, jotka ovat kaikki työskennelleet pitkään luonnonvaraisten lintujen kanssa. Lisäksi lintuhoitolan potilaita hoitavat Heinolan alueen eläinlääkärit, joiden valvonnassa myös esimerkiksi lintuhoitolan lääkintäsuunnitelma on. 

Toiminta-ajatuksena on ottaa hoitoon loukkaantuneita luonnonvaraisia lintuja, kuntouttaa ne ja palauttaa ne terveinä ja toimintakykyisinä luontoon.

Vuosittain Heinolan lintuhoitolaan on tullut keskimäärin 129 lintua, joista on vapautunut 30–40 %. Otamme vastaan kaikki loukkaantuneet tai orvoiksi jääneet kotimaiset luonnonvaraiset linnut, lajista, rauhoittamattomuudesta tai uhanalaisuusluokituksesta riippumatta.

Laulujoutsen kontrollikäynnillä kunnaneläinlääkäri Jenni Marttilan vastaanotolla. Kuva: Heinolan lintuhoitola

Jos noin 40 % pystytään vapauttamaan, tarkoittaa se, että loput noin 60 % pääsääntöisesti joko menehtyvät tai ne lopetetaan. Yleisimmin lopetuspäätökseen päädytään heti ensiarviossa, ja lopetus hoidetaan hätälopetuksena ammattitaitoisten ja osaavien henkilökunnan jäsenien toimesta (eli emme joudu odottamaan eläinlääkäriä alle 5 kg painavien lintuyksilöiden ollessa kyseessä). Lopetussyy on yleensä jokin vakava fyysinen vamma, kuten poikki mennyt siipi tai jalka, tai muutoin vakavat vammat, joiden ennuste on sellainen, että lintu ei pysty palautumaan luontoon. 

Toisen puolen lopetuksista muodostavat ne linnut, jotka lopetetaan vasta niiden oltua jonkin aikaa hoidossa. Mikäli lintu jää hoitoon alustavan arvion jälkeen, osa niistä hoidosta huolimatta menehtyy vammoihinsa, tai vamman ja olosuhteiden yhdistelmään, jossa stressi on iso tekijä. Sitä valitettavasti villillä luonnonvaraisella linnulla on aina, vaikka sen minimoimiseksi tehtäisiin kaikki mahdollinen. 

Heinolan lintuhoitolan verkkosivuilla lukee: ”Osa loukkaantuneista linnuista saadaan hoidettua niin hyvään kuntoon, että ne voidaan päästää takaisin vapauteen, huonokuntoisimmat linnut joudutaan lopettamaan, mutta tarhalla itsenäisesti pärjäävät jäävät lintuhoitolaan asumaan.” Tämä on periaate, jonka takana edelleen seisomme. 

On syytä muistaa, että hoitoon pysyvästi jääminen on aina erillinen poikkeustapaus. Heinolan lintuhoitolassa se tarkoittaa sitä, että lintuyksilö ei kärsi fyysistä kipua, henkistä stressiä, ja että sen olosuhteet voidaan järjestää niin, että myös linnun lajityypillinen käyttäytyminen on mahdollista. Tällaisia lintuja ovat esimerkiksi ihmisten jo poikasina kesyttämät linnut, ja ihmisten seurasta nauttivat ja lievemmin loukkaantuneet linnut.

Varpushaukka rengastettavana. Kuva: Heinolan lintuhoitola

Lintuja saapuu vuosittain hoitoon niin paljon, että myös tilakapasiteetti ja henkilöstöresurssit joudutaan valitettavasti ottamaan huomioon pysyvään hoitoon jättämispäätöksissä. Myös Maa- ja metsätalousministeriön eläintarha-asetus määrittelee pysyvästi hoidossa oleville lajeille tilavaatimukset niiden pitopaikoille, joiden tulee täyttyä, että sen hallussapitoon saa luvan. Näin ollen esimerkiksi tällä hetkellä Heinolan lintuhoitolassa ei ole tarpeeksi suuria häkkejä vaikkapa kanahaukalle tai metsolle. Harva tulee ajatelleeksi, että kun luonnonvarainen lintu on väliaikaisesti jossain hoidossa, sen hoitopaikalle asetetut vaatimukset ovat aivan eri luokkaa, kuin sen asuessa pysyvästi jossakin. Tähän perustuu se, että osa lintuja hoitavista paikoista ei valitettavasti sovellu lainkaan niiden pysyväisasumukseksi, hyvä jos edes väliaikaiseksi.

Lait ja säädökset ohjaavat hoitolan toimintaa aivan kuten muillakin alan toimijoilla ja niiden mukaan toimimme. 

Heinolan lintuhoitolassa on tällä hetkellä pysyvästi hoidossa yli 50 luonnonvaraista lintua. Näiden yksilöiden hyvinvointia ajatellen on tälläkin hetkellä käynnissä petolintutalon ulkohäkkien laajennus, jotta esimerkiksi Kaapo-korpin, lehtopöllö Lehtosen sekä kahden mehiläishaukan tilavaatimukset pysyvän pitopaikan suhteen täyttyvä. 

Viime perjantaina eläinlääkäri kävi arvioimassa ja lopettamassa viisi lintua. Virkaeläinlääkärin kanssa päätettiin lintujen lopettamisesta, joilla oli huomattu kipuun viittaavia käytösmuutoksia tai joilla on jatkuvaa kipua aiheuttavia kroonisia muutoksista aiheuttaneita vanhoja traumoja. Luonnoneläimet peittävät kipua viimeiseen asti ja saattavat esim. syödä jatkuvasta pelosta ja stressistä huolimatta, joten etenkin lintujen kanssa jotka eivät ole luontoonpalautuskelpoisia on tärkeä arvioida sopeutuvatko ne hoitolaelämään. Tärkeämpää on hyvä elämä hyvään kuolemaan asti kuin pitkä elämä. Lopetetuista linnuista kaksi oli ollut meillä vasta viime vuoden lopusta, ja ne eivät kumpikaan olleet toipuneet toivotulla tavalla, jonka vuoksi päädyimme lopetukseen. Kolme lopetetuista oli pidempiaikaisia lintuja (kaksi sinisorsaa sekä harmaalokki), joiden voinnissa olimme havainneet selkeitä muutoksia esimerkiksi kipukäyttäytymisessä, syömisessä ja yleisessä voinnissa. 

Heinolan lintuhoitola on julkista toimintaa, joten on erittäin hyvä käydä keskustelua toimintaperiaatteistamme. On erityisen ilahduttavaa, että laajaa yleisöä kiinnostaa luonnonvaraisten lintujen hoito, joka koetaan tärkeäksi. Mikäli lintuhoitolan toiminnasta herää kysymyksiä tai on kiinnostusta kuulla lisää, niin kannattaa olla yhteydessä suoraan yksikönpäällikkö Tuuli Salmeen.

Lisätiedot:
Tuuli Salmi, Lintuhoitolan päällikkö
050 595 1416
tuuli-susanna.salmi(a)heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu