Lampaat laiduntavat Koskensaaressa tänä kesänä

Lampaita metsässä

Koskensaaressa laiduntaa tänä kesänä noin 20 lammasta maisemanhoitotöissä. Saaren monet lehdot ja lehtomaiset elinympäristöt hyötyvät laidunnuksesta, joka hillitsee aluskasvillisuutta ja vesakon kasvua. Näin mahdollistetaan vielä jäljellä olevien niittyjen säilyminen avoimina sekä avarammat maisemat saaren metsäisissä osissa. Laidunnus myös tukee tiettyjen vaateliaiden kasvilajien kilpailukykyä.

Heinolan Lusissa sijaitseva Parikan tila toimittaa saareen lampaat sekä laidunalueen rajaamiseen käytettävät rakenteet. Parikoilla on vuosien kokemus lampaiden hyödyntämisestä maisemanhoitotöissä esimerkiksi Metsähallituksen omistamilla maa-alueilla.

Laidunalue aidataan rantoja lukuunottamatta. Ulkoilureittien kohdalle aitaan tehdään raot, joista ulkoilija pääsee kulkemaan, mutta lammas ei. Saaren tuloväylälle kiinnitetään opasteita, joissa neuvotaan laidunalueella liikkumisessa. Lampaita ei tule ruokkia. Vääränlainen ruoka, esimerkiksi omenat, voivat olla niille hengenvaarallisia. Lampaat saavat luonnosta kaiken tarvitsemansa ruoan ja juoman.

Koskensaaressa voi liikkua jatkossakin myös koiran kanssa, kunhan se pidetään jatkuvasti kytkettynä ja omistajansa hallinnassa. Saareen jää aitaamatonta aluetta laidunalueen ulkopuolelle yli kuusi hehtaaria.

Lampaiden laitumeksi aidattava alue korostettuna sinertävällä värillä.

Lampaat tulevat Koskensaareen heinäkuun alussa ja lähtevät syyskuussa. Laidunnuksen sopivuutta alueelle arvioidaan kesän aikana saatujen kokemusten ja kävijäpalautteiden perusteella. Maisemanhoidollisten hyötyjen saaminen edellyttää useamman vuoden laidunnusta.

Lisätietoja

Juho Kontra
metsätalousinsinööri
0500 308 734
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Pia Parikka
lampuri
040 739 0494
pia@parikantila.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu