Laaksotien parantaminen etenee

Laaksotien parannus on ollut työn alla 1.6.2022 lähtien. Vesijohto, jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri uusitaan sekä tonttien putkitukset tarvittaessa tontin rajalle. Katurakenne uusitaan tarvittavilta osin ja myös päällystys uusitaan. Työskentelyalue on Mäkikatu–Rajakatu välillä. Työn valmistuminen on arvioitu lokakuun loppuun.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu