Kutsunnat Heinolassa 11.-12.10.2023

Suomen lippu

Kielekkeinen valtiolippu tervehti taas Heinolan Valtuustotalolle kutsuntoihin saapuvia nuoria. Paikalle odotetaan kahden päivän aikana 115 itähämäläistä nuorta.

Hämeen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Kai Naumanen kertoi kutsuntapäivien alkaneen erinomaisesti Heinolassa. Valtuustotalo on keskeisellä paikalla ja tilat soveltuvat hyvin kutsuntojen järjestämiseen. Omassa puheenvuorossaan hän kertoi kutsuntoihin osallistuvien määrän olevan tänä vuonna koko Suomessa 36 900, joista Päijät- ja Kanta-Hämeestä 2 400 ja Heinolasta 115.

Puolustusvoimien on oltava valtion käytettävissä, jota se Suomessa on ollutkin katkeamattomana yli sadan vuoden ajan ja siitä kiitos kuuluu erityisesti sotiemme veteraaneille. Varusmiespalvelusta suorittavalla on velvollisuus ja oikeus palvella veteraanien muistoa kunnioittaen isänmaata. Suomalaisilla on myös korkea maanpuolustus tahto.

Puolustusvoimat tarjoavat uskottavuutta, suorituskyvyn ylläpitoa ja tehokasta koulutusta nuorille. Asevelvollisuus mahdollistaa laissa määritetyt tehtävät niin, että Suomella on riittävä määrä joukkoja oman maan puolustamiseen. Asevelvollisuuslaki koskee 18–60-vuotiaita miehiä.

Nuorissa on tulevaisuus

Keskiviikkona kutsuntatilaisuuden avasi Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki.

Avauspuheessaan hän painotti tilaisuuden ainutlaatuisuutta – ”olette nyt erään uuden etapin äärellä” – teillä on mahdollisuus astua palvelukseen, toisille se voi olla haaste. Annan teille neuvon ”Älkää antako liian helposti periksi – erilaisia tapoja suorittaa varusmiespalvelu on. Oma asenteenne vaikuttaa kuinka palvelusaikana pärjäät.”

Sotaveteraaneja tilaisuudessa edusti Paavo Mäkinen, lähes 99-vuotias sotiemme veteraani, joka jo viidettä kertaa on tuomassa tervehdystä veteraanien puolesta nuorille palveluun astuville miehille. Hän toi omassa tervehdyksessään esille myös itsenäisen hyvinvointivaltion puolustamisen tärkeyden ja sen, että nuorissa on meidän kaikkien tulevaisuus. Otetaan yhteisistä asioista vastuuta jokainen omalla vuorollaan.

Paavo Mäkisen omat kutsunnat osuivat sota-aikaan. Lyhyen koulutusjakson jälkeen rintama kutsui 18-vuotiasta nuorta miestä ensi Viipuriin ja sieltä palveluspaikalle rajanpintaan.

Veteraani Paavo Mäkinen

Sotaa ei tuolloinkaan tahdottu, mutta itsenäisyyden säilyttäminen velvoitti sotaan. Nyt maa on jälleenrakennettu ja raskaat sotakorvaukset maksettu, teillä nuorilla on vastuu ja velvollisuus sen säilyttämiseen. Kansallinen itsenäisyys on arvokkainta omaisuutta ja on meidän jokaisen vastuulla ylläpitää sitä kukin tavallaan. Veteraanien rivit harvenevat, huolehtikaa ja ottakaa vastuu nyt siitä, että maamme on puolustuskykyinen ja itsenäisyytemme säilyy tulevaisuudessakin, Mäkinen muistuttaa. Ukrainan sota ja tapahtumat Israelissa ovat nostaneet mieliin omat sotakokemukset. Voi hyvin kuvitella sitä hävitystä joka näissä maissa nyt vallitsee, erityisesti Ukrainassa, jossa sota on kestänyt jo reilut 1½ vuotta, Mäkinen summaa. Aseet ovat muuttuneet meidän sota-ajoista, nykyiset täsmäaseet ja teknologia ovat aivan toista kuin kiväärin ja tykkien kanssa käyty sota. NATO jäsenyyteemme hän suhtautuu varauksella. On pelottavaa, miten itänaapurimme suhtautuu jäsenyyteen. Toisaalta luottamus on vahva NATO-kumppaneita kohtaan sekä ennen kaikkea Suomen puolustusvoimia kohtaan. Nuoria varusmiespalvelukseen astuvia hän pyytää ottamaan isänmaan puolustamisen vakavasti.

Palveluspaikka mietittynä

Kutsuntoihin osallistunut Robert Lukin tietää mihin haluaa suorittamaan varusmiespalvelustaan – Santahaminaan kaupunkijääkäriksi – vastaus tulee kuin tykin suusta nuorukaiselta asiaa kysyttäessä. Ukrainan sotatilanne ja Israelissa vallitseva tilanne eivät ole vaikuttaneet hänen intoonsa osallistua varusmiespalvelukseen. Tahto osallistua varusmiespalvelukseen on ollut vahva jo ennen näitä ikäviä tapahtumia. Kiinnostuksen kaupunkisotaa kohtaan hän kertoo kasvaneen sotapelejä pelatessa.

Palvelukseen astumiseen voi valmistautua pitämällä fyysisestä kunnosta huolta

Everstiluutnantti Kai Naumanen kertoo, että nuorilla on hyvä motivaatio yleisesti ottaen tullessaan kutsuntoihin ja puolustushalukkuus on noussut keskusteluissa esille. Puolustusvoimat tarjoavat myös korkeatasoista koulutusta, josta on varmasti hyötyä monissa siviiliammateissa, ja puolustusvoimat ovat myös varteen otettava työnantaja monella eri ammattialueella.

Erityisterveisinä everstiluutnantti haluaa nuorille sanoa, että kaikki varusmiespalvelukseen saapuvat aloittavat palveluksen samalta viivalta ja palvelukseen kannattaa tulla avoimin mielin ja positiivisella asenteella – sillä pärjää pitkälle.

Kutsuntalautakunnan ja puolustusvoimien edustajien lisäksi paikalla olivat Heinolan seurakunta, poliisi, Heinolan kaupungin liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut, Etsivän nuorisotyön toimijoiden lisäksi.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu