Kustannustukea yrityksille ja yksinyrittäjille – haku alkaa 27.4.

Kustannustuki yrityksille ja yksinyrittäjille -taulukko

Valtiokonttorista haettavan kolmannen kustannustuen haku alkaa 27.4.2021 ja jatkuu juhannusviikolle 23.6.2021 asti. Yritykset ja yksinyrittäjät voivat saada kustannustukea, jos yritysten liikevaihto on laskenut koronapandemian vuoksi.

Valtioneuvoston 22.4.2021 tekemän täsmennyksen mukaan kaikkien toimialojen yrtitykset voivat hakea kustannustukea. Ehtona on, että yrityksen liikevaihto on pudonnut merkittävästi ja niillä on ollut vaikeasti sopeutettavia palkka- ja muita kuluja aikavälillä 1.11.2020–28.2.2021. Tukikauden liikevaihtoa verrataan saman ajankohdan liikevaihtoon vuosina 2019–2020.

Kustannustukea haetaan kaikissa tapauksissa Valtiokonttorin verkkosivuilta sähköisestä asiointipalvelusta. Asiointipalvelussa täytetään verkkolomake kustannustukea varten. Heinolan elinvoimapalvelu kehottaa yrityksiä valmistautumaan tuen hakuun yhdessä yrityksen kirjanpitäjän kanssa.


Heinolan elinvoimapalvelut on käynnistänyt myös yrittäjille maksuttoman puhelinneuvontapalvelun, josta saa arkisin virka-aikana neuvoja hakemuksen tekoon, puhelinnumero on 044 797 7002.

Kustannustuki yksinyrittäjälle -taulukko

Tukea Valtiokonttorista nyt myös yksinyrittäjille

Kustannustuen kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille.

Kustannustukea voi nyt saada vähintään 2 000 euroa ja enintään miljoona euroa. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät.
Kustannustuen määrään vaikuttaa myös se, paljonko yritys on aiemmin saanut koronatukia. Yritys voi saada tukia enintään 1,8 miljoonaa euroa, kun kaikki tuet lasketaan yhteen.

Mitä kustannustuki korvaa?

Kustannustuki korvaa yrityksen joustamattomia kustannuksia ja palkkakuluja, joita ovat esimerkiksi liiketilan vuokra ja vakuutusmaksut. Lisäksi osa yrityksen sivukuluista kuten sosiaaliturvamaksut ja työterveyskustannukset voidaan korvata.

Yritys voi hakea kustannustukea, jos sillä on Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa ja että sen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden.

Puhelinneuvontaa Heinolassa

Heinolan elivoimapalvelut järjestää kustannustukea hakeville yrityksille ja yksinyrittäjille puhelinneuvontaa hakuaikana ma-pe klo 9-15.

Elinvoimapalvelujen koronaneuvonta
: p. 044 797 7002

Lisätietoja

Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja antaa ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa.


Valtakunnallinen puhelinpalvelu 029 502 4880, avoinna arkisin 9.00–16.00.
Lisätietoja Suomi.fi:ssä.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu