Kirkonkyläläiset tekivät mielikuvitusmatkan tulevaisuuteen

Asukkaat esittelevät visioita tulevaisuudesta

Vuonna 2030 Heinolan kirkonkylä on hyvinvoiva, ekologisesti elävä elämänkaarikylä. Kahdeksan vuoden päästä kirkonkylä on entistä elinvoimaisempi, eri-ikäisten ihmisten kylä, jonka asukkaat toimivat aktiivisesti hyvinvoinnin ja kaikille tärkeiden asioiden edistämiseksi. Vuonna 2030 Heinolan kylien kyläkeskukset ovat yhdistyneet ja tekevät saumatonta yhteistyötä.

Tällaisia näkymiä saatiin kokoon Heinolan kirkonkylän tulevaisuudesta, kun kirkonkylä valikoitui pilottikyläksi Päijät-Hämeen Kylien vetämään Tulevaisuuden kylät ja korttelit -työpajaan, joka on osa Sitran Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaa. Tulevaisuuden kylät ja korttelit on Päijät-Hämeen Kylien ja Pohjois-Savon Kylät ry:n yhteistyöprojekti, joka toteutetaan Sitran rahoituksella vuoden 2022 aikana.

Työpaja kesti kolme tuntia. Pajassa oli mukana kirkonkylän kyläyhdistyksen jäsenten lisäksi koulun rehtori, lukiolainen, maanviljelijäpariskunta, yrittäjä, maalle muuttanut tutkijapariskunta, kaupungin edustaja ja liikunnan harrastaja. Kolmen tunnin aikana osanottajat haastoivat tulevaisuuteen liittyviä oletuksia, kuvittelivat uusia tulevaisuuksia ja pohtivat, miten uudet tulevaisuudet saataisiin toteutumaan.

– Kylät voivat toteuttaa vain sellaisen tulevaisuuden, jonka kyläläiset pystyvät itse kuvittelemaan. Tarkoituksemme on siis vahvistaa kyläläisten uskoa tulevaisuuteen, kiteyttää Päijät-Hämeen Kylien kyläaktivaattori Henna Pirkonen vetämänsä työpajan idean.

Tulevaisuus rakentuu askel askeleelta

Työpajassa tulevaisuutta rakentaneet neljä työryhmää päätyivät samoihin johtopäätöksiin monessa asiassa.

Yhteinen oivallus oli, että hyvinvoivassa kylässä on vahva yhteinen tahtotila erilaisten asioiden toteuttamiseen ja halu tehdä asioita myös talkoilla. Paikallista monipuolisen osaamisen käyttöä peräänkuulutti jokainen ryhmä. Yhteistyökyvyllä ja palveluhenkisyydellä ryhmät arvioivat päästävän pitkälle.

Ryhmä esittelee visiota

Saumatonta yhteistyötä toivottiin kylien ja kaupungin välille, samoin samaan maaliin pelaamista Päijät-Hämeen Kylien ja Päijänne-Leaderin kanssa. Elinvoimainen kylä osaa hakea avustuksia hankkeittensa toteuttamiseen.

Tulevaisuuden kirkonkylän viihtyisyys nähtiin rakentuvan asukkaiden huolenpitoon. Kylällä on kaikenikäisten helppo ja turvallista kulkea, koska pyörätiet ovat kunnossa, julkinen liikenne ja kimppakyydit toimivat myös kyläkeskusten välillä. Tienviitat ja opasteet ovat selkeitä. Myös vesistöjen virkistyskäyttö on moninaista.

Perustat ovat kirkonkylässä kunnossa

Tärkeä huomio työpajassa oli se, että olemassa olevat mahdollisuudet ovat kirkonkylässä jo tällä hetkellä hyvällä mallilla.

On oma koulu, josta tulee entistä ehompi uuden päiväkotikoulun rakentumisen myötä seuraavan kahden vuoden aikana. Uusi talo nähtiin kyläläisten toimintakeskuksena, jota lapset, nuoret, ruuhkavuosia elävät aikuiset ja seniorit osaavat hyödyntää harrastuksissaan ja vaikkapa opiskelussa. Kaiken ikäisten turvaverkot nähtiin työpajassa elinvoimaisen kylän perustana.

Olemassa olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen onnistuu, kun kyläläiset löytävät toisensa, verkostoituvat ja alkavat tehdä entistä enemmän yhteistyötä. Yhteisöllisyyden tunteesta ja lisääntyvästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki ja ihmisten arki helpottuu. Alueelliselle elinvoimalle olisi mannaa, mikäli kaikki kyläkeskukset osaisivat puhaltaa yhteen hiileen omien vahvuuksiensa kautta.

Yhteisöllisyys ja yhteistyö lisääntyvät, kun kyläläiset mahdollisimman suurena joukkona ovat mukana päättämässä ja toteuttamassa asioita. Tämä edellyttää työpajalaisten mukaan osallistavaa päätöksentekotapaa kaikilla paikallisilla ja myös alueellisilla foorumeilla.

Viestiminen on kaiken a ja o

Tavoitteista, teoista, toiveista ja tulevaisuuden näyistä pitää työpajalaisten mukaan kertoa kaikissa mahdollisissa verkostoissa, kaikkina vuodenaikoina.

Myös kyläkokouksissa ja muissa tapaamisissa mielipiteiden vaihto onnistuu ja kehittämistyö saa vauhtia.

Omien kylähullujen hyödyntäminen ja juhlat tilanteessa kuin tilanteessa nousivat kylähengen nostatuksen erinomaisiksi välineiksi.

Tulevaisuustyöpaja järjestettiin 19.5.2022 Kyläpirtillä. Tekstin on kirjoittanut Päivi Kuisma.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu