Kevään pölykausi näkyy myös Heinolan ilmanlaadussa

Ilmakuva Heinolasta

Kevään tyypillinen katu- ym. pölykausi on maalis–huhtikuussa havaittu myös Heinolan ilmanlaatumittauspisteissä Tommolassa ja Vierumäellä. Tämä on näkynyt selvästi myös tänä aamuna 19.4.2022 varsinkin Tommolassa, jossa ilmanlaatuindeksin arvo on klo 9–10 ollut hengitettävien hiukkasten pitoisuuden takia huono. Tästä syystä haitalliset terveysvaikutukset ovat mahdollisia herkillä ihmisillä.

Maalis–huhtikuussa hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus on toistuvasti lyhytaikaisesti ylittänyt tason 50 mg/m3. Tämän pitoisuustason ylitykset ovat kuitenkin olleet sen verran lyhytaikaisia, että hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvona tämän pitoisuustason ylityksiä ei ole tapahtunut.

Pienhiukkasten (PM2,5) osalta on Tommolassa maaliskuussa ylittynyt kuutena vuorokautena ja Vierumäellä kolmena vuorokautena WHO:n pienhiukkaspitoisuudelle asettama vuorokausiohjearvo 15 mg/m3, jonka vuorokausitason yläpuolella ilman pienhiukkaspitoisuus voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia herkillä ihmisillä. Huhtikuussa tämän vuorokausiohjearvotason ylityksiä ei ole tapahtunut 18.4.2022 mennessä.

Tommolan ja Vierumäen ilmanlaatumittausten tulokset ovat nähtävissä sivulla www.heinola.fi/ilmanlaatu.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu