Kestävät matkaketjut ja ikäihmisten liikenneturvallisuus osallistavaan kehittämiseen

Liikenne

Heinolan kaupunki on osallistunut kahteen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämään valtionavustusten hakuun, joilla edistetään kuntien kehittämishankkeita ja kokeiluja. Heinolan hankehakemuksista toinen kohdistuu kestäviin matkaketjuihin liityntäpysäköintiä kehittämällä, ja toinen ikäihmisten liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Teknisen toimen johtaja Harri Kuivalaisen mukaan hankkeilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja seudullisia kestävän kehityksen tavoitteita. Töissä sovelletaan laajaa vuorovaikutusta kaupunkilaisten tarpeiden kirkastamiseksi.

Liityntäpysäköinti osana kestäviä matkaketjuja

Hankkeella edistetään kestävien kulkutapojen käyttöä parantamalla liityntäpysäköintimahdollisuuksia Heinolassa. Työssäkäyvistä heinolalaisista noin 30 %:lla työmatka suuntautuu kotikaupungin ulkopuolelle. Pendelöinti kohdistuu keskeisimmin Lahteen.

Laadittavalla realistisella ja konkreettisella liityntäpysäköinnin kehittämisohjelmalla edistetään kestävien kulkutapojen, kuten joukkoliikenteen ja kimppakyytien käyttöä niin työmatkoilla kuin vapaa-aikanakin. Kehitystyön pohjaksi selvitetään, millaisia tarpeita pendelöijillä ja muilla liityntäpysäköinnin käyttäjillä on.

Yhdessä kohti ikäihmisten turvallisempaa liikkumista

Hankeidean tavoitteena on kehittää Heinolan liikenneturvallisuutta ja liikkumisympäristön esteettömyyttä ikäihmisten näkökulmasta. Omaehtoisen liikkumisen lisääntyminen parantaa ikääntyvien elämänlaatua ja säilyttää heidän toimintakykyään mahdollisimman pitkään.

Työn kohdealueiksi otetaan ikäihmisten useimmin käyttämiä reittejä, alueita ja palvelukohteita. Projektilla luodaan toimintamalli, jolla voidaan kehittää systemaattisesti turvallisen ja esteettömän liikkumisen edellytyksiä. Kuivalaisen mukaan ideana on hyödyntää monipuolisesti osallistamista ja positiivista tekemistä teeman ympärillä.

Aikataulu

Hankkeiden aikataulut ja toteutusmuodot tarkentuvat, kun Traficomin päätökset avustushakemuksiin saadaan alkuvuonna 2022. Toivottavasti saatavat valtionavustukset kohdistuvat kehitystyöhön, eivätkä varsinaisiin liikennealueiden investointeihin.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu