Kestävän kasvun indeksi kasvoi Heinolassa vuonna 2022

Heinolan kaupunki on ollut mukana edistämässä kestävää kehitystä jo usean vuosikymmenen ajan. Viime vuonna päivitetyssä Heinolan kaupungin strategiassa 2030, Heinolan kaupunki on asettanut tavoitteiksi hyvinvoinnin, kestävän talouden, ekologisuuden sekä resurssiviisauden. Strategian 1. päämäärässä paneudutaan hyvinvoinnin kasvuun. Päämäärän tavoitteita on hyvinvoinnin lisääntyminen, toimiva arki sekä hiilineutraalius ja resurssiviisaus. Tavoitteiden edistymistä seurataan kestävän kasvun indeksillä sekä hiilidioksidipäästöjen (CO2) mittauksilla.

Kestävän kasvun indeksi perustuu indikaattoreihin, jotka on valittu pohjautuen Heinolan kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Kestävän kasvun indikaattorit ovat:

  1. Työpaikkojen lukumäärä bio- ja kiertotaloudessa
  2. Heinolalaisten hiilijalanjälki / asukas
  3. Metsäpeitteisen pinta-alan määrä
  4. Huonon ilmanlaadun päivien määrä
  5. Kestävän liikkumisen kulkutapaosuus
  6. LSL:n matkustajamäärät Heinolan linjoilla.

Vuoden 2022 kestävän kasvun indeksiluku oli 120,5, joka oli positiivinen kehitys vuoden 2021 indeksilukuun 106,1. Indeksiluvun nousuun vaikuttivat muun muassa parantunut ilmanlaatu ja joukkoliikenteen käytön lisääntyminen.

Huonon ilmanlaadun päivien lukumäärä laski kahdella päivällä edelliseen mittaukseen verrattuna. Lisäksi julkisenliikenteen käyttäjien lukumäärä nousi noin 95 000 käyttäjällä. Vuoden 2021 arvoihin vaikuttavat koronaviruksen tuottamat muutokset liikkumiseen. Ihmiset käyttivät esimerkiksi enemmän yksityisautoilua joukkoliikenteen sijaan. Tämä vaikutti osaltaan useampaan indikaattoriin kuten ilmanlaatuun, kestävän liikkumisen osuuteen sekä LSL:n matkustajamääriin.

Kestävään kehityksen kasvuun voi vaikuttaa jokainen jo pienilläkin arjen muutoksilla. Tällaisia ovat esimerkiksi lähituotettujen ja kasvispainotteisten elintarvikkeiden suosiminen, linja-auton valitseminen auton sijasta sekä pyöräilyn tai kävelyn lisääminen arjessa. Lisää vinkkejä kestävämpää arkeen löytyy useista nettilähteistä kuten Sitran sivuilta.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu