Kaupunki kokeilee jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden lisäämistä erilaisilla liikennejärjestelyillä  

Liikennemerkkejä

Heinolassa on tehty kuluvan kesän aikana kokeiluluontoisia liikennejärjestelyiden muutoksia, joiden tarkoituksena on rauhoittaa alueen moottoriajoneuvoliikennettä ja lisätä jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.  

  • Piestanyn Rantatien varteen avattiin kesällä ravintola, jonka odotettiin kasvattavan alueen liikennemääriä. Kyseessä on suosittu jalankulku- ja pyöräilyreitti, mutta moottoriajoneuvoliikenteelle toissijainen reitti Tommolan kaupunginosan ja keskustan välillä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä ravintolan asiakkaiden liikkumisturvallisuuden parantamiseksi Piestanyn Rantatie muutettiin kokeiluluontoisesti yksisuuntaiseksi keskustasta Tommolan suuntaan.  
  • Taavilankadun läpiajoliikenne on lisääntynyt uuden lukion aloitettua toimintansa nykyisellä paikallaan. Kadulle ohjautuu myös mm. koulujen välistä logistista kuorma-autoliikennettä, koska se on reittisovellusten mukaan suorin reitti. Katu on kapea, eikä sen varrella ole jalkakäytävää. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden lisäämiseksi Taavilankadulle asetettiin kokeiluluontoisesti läpiajokielto. Kiellon tavoitteena on ohjata tarpeeton läpikulkuliikenne kokoojakaduille pois asuntokadulta. 

Liikennejärjestelyiden muutosten vaikutuksia seurataan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan kaupungin toimesta. Uusista kohdennetuista järjestelyistä päätetään vasta, kun on saatu kokemuksia nykyisten kokeiluluontoisten järjestelyiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen. 

Liikennejärjestelyistä asemakaava-alueella päätetään Heinolan kaupungin hallintosäännön sekä tekniikkatoimialan toimintaohjeen mukaisesti viranhaltijapäätöksellä, jossa on lain mukainen 14 vuorokauden muutoksenhakuaika. Edellä mainittuja liikennejärjestelyitä koskevista päätöksistä ei ole kuntalaisten, yritysten tai yhteisöjen toimesta tehty oikaisuvaatimuksia. 

Myös hidastetöyssyjä toivotaan varsin usein eri puolille kaupunkia ajonopeuksia hidastamaan. Hidasteiden rakentamista koskeva valtuustoaloite käsiteltiin kaupungin hallintoelimissä kuluvan vuoden keväällä. Valmistelun yhteydessä todettiin, etteivät hidasteet läheskään aina ole paras vaihtoehto liikenneturvallisuuden lisäämiseen. Hidasteet ovat vaikutuksiltaan hyvin paikallisia, hankaloittavat katujen kunnossapitoa ja aiheuttavat melu- ja tärinähaittoja viereisille kiinteistöille. Lisäksi niiden rakennuskustannukset ovat hyötyihin nähden korkeat. Tämän vuoksi Heinolassa pyritään lisäämään liikenneturvallisuutta ensisijaisesti muilla keinoilla, kuten liikennesääntömuutoksilla, asennekasvatuksella ja kevyemmillä rakenteellisilla ratkaisuilla. 

Liikenneturvallisuus muodostuu suurelta osin teillä liikkujien toiminnasta, joten tärkein liikenneturvallisuutta lisäävä tekijä on oman liikennekäyttäytymisen tarkistaminen.  

Lisätietoja

Ari Matteinen
Rakennuspäällikkö
+358500497251
 Ari.Matteinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu