Kaupunginhallitus 8.11.2021 päätöstiivistelmä

Tähtisilta

Kokous klo 15.00-19.01

Asiat

283 Ajankohtaiskatsaus ja kyselytunti
284 Eron myöntäminen Kiinteistö Oy Mustikkatie 2:n hallituksen varajäsenyydestä
285 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelualuejako 1.12.2021 lukien
286 Heinolan kaupungin hankintaohjeet
287 Käyttösuunnitelman toteutuminen/osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021, Yhteiset palvelut -toimiala 288 Talousarvion toteutuminen, osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021, koko kaupunki
289 Yhteiset palvelut -toimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman muutokset
290 Vuoden 2022 ja 2023 tuloveroprosentti
291 Vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit
292 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025, Yhteiset palvelut -toimiala 293 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025, koko kaupunki
294 Henkilöstöpäällikön viran (122011) rekrytointi 1.4.2022 alkaen
295 Ostettavan määräalan hinnoittelu kiinteistöstä 111-406-27-13, Varjola
296 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kaapelin sijoittamisesta vesistöön, Maitiaislahti- Haapaojanranta, Elisa Oyj
297 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän 1.1.-31.8.2021 tilinpäätöksen hyväksyminen
298 Selitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hallintopakkoasiassa ESAVI/25407/2021 liittyen Vuohkallion teollisuusalueen ja ABC Heinolan hulevesien johtamiseen
299 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma kaudelle 2021-2025
300 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit
301 Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdetyön nykytilaselvityksestä sekä ns. matalankynnyksen palvelujen ja etsivätyön aloittamisesta
302 Valtuustoaloite retkiluisteluradan rakentamisesta Heinolaan
303 Valtuustoaloite vesiliukumäen rakentamisesta Kylpylän uimarannalle
304 Valtuustoaloite lumetuksesta ja hiihtomahdollisuuksista Heinolassa
305 Valtuustoaloite tekolumiladun luomiseksi raviradalle sekä Harju-Hakasuon suunnitelmalliseksi kehittämiseksi liikunta- ja virkistyskäytön keskukseksi
306 Valtuustoaloite moposuoran rakentamisesta Heinolaan
307 Valtuustoaloite ikäihmisten päivätoiminnan aloittamisesta
308 Valtuustoaloite sukupuolten välisen oppimiseron selvittämiseksi
309 Valtuustoaloite toimenpideohjelman laatimisesta lasten ja nuorten koronapahoinvointia vastaan 310 Valtuustoaloite sivistyspoliittisen ohjelman laatimisesta
311 Valtuustoaloite uudesta puuttumismallista lainvastaisiin tekoihin Heinolan kouluissa
312 Kokouskutsuja
313 Saapuneet asiakirjat
314 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
315 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Pääosin asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.

Osavuosikatsaus koko kaupungin ja yhteisten palveluiden osalta merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yhteisten palveluiden toimialan käyttösuunnitelman muutokset.

Yhteisten palveluiden talousarvioesitys hyväksyttiin ja koko kaupungin talousarvion käsittely aloitettiin. Veroprosentteja koskevat esitykset hyväksyttiin valtuustolle esitettäväksi. Talousarvion käsittelyä jatketaan 29.11.2021 kokouksessa.

Henkilöstöpäälliköksi valittiin KTM Annika Blom ja varalle tradenomi Katja Väistö.

Valtuustoaloitteiden vastauksia oli käsittelysä runsaasti. Valtuustoaloitteita koskevat vastaukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | kirsi.lehtimaki@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu