Kaupunginhallitus 29.11.2021 päätöstiivistelmä

Ilmakuva talvisesta Kymijoesta

Kokous klo 14.00–17.22

Asiat

316 Ajankohtaiskatsaus
317 Vanhan paloaseman rakennusten myynti
318 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 15.11.2021 tekemistä
päätöksistä
319 Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2022 aluevaalia varten
320 Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2022 aluevaalia varten
321 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2022-31.12.2025
322 Vuoden 2021 käyttösuunnitelman muutokset, Yhteiset palvelut -toimiala
323 Talousarviomuutokset vuodelle 2021
324 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025, koko kaupunki
325 Kuntatodistussopimukset 2022
326 Lausunto Työterveys Wellamo Oy:n tytäryhtiön perustamisesta
327 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston
kokouksen 16.8.2021 laillisuutta
328 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen valtuuston
päätöksestä 24.5.2021 § 21 Kaupungin omaisuuden luovutuksen perusteet ja periaatteet
329 Lausunto Ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi
kaavoitus- ja rakentamislaiksi
330 Kokouskutsuja
331 Saapuneet asiakirjat
332 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
333 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Pääosin asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi. Heinolan vanhan paloaseman rakennukset liittymineen myydään Huutokaupat.com järjestelmässä huudetun korkeimman hyväksytyn tarjouksen (32 500 €) tehneelle JP-Asunnot Oy:lle.

Aluevaalien vaalitoimikunta ja -lautakunnat nimettiin. Nimeämiset liiteiden mukaisesti.

Talousarvion osalta kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksestä seuraavista muutoksista ja korjauksista valtuustolle esitettävään versioon:

  • Sosiaali- ja terveystoimialan tekstiosuudesta poistetaan hallinto- ja tukipalveluita koskeva osuus.
  • Tonttimyynnin tuottoarviota lisätään n. 400 t euroa
  • Investointiosan osalta täsmennetään investointien sisältöä kuvaavat tekstiosuudet ja lisätään Kirkonkylän koulun rakentamisen osalta maininta siitä, että rahoitusvaihtoehdoista päätetään hankesuunnitelman yhteydessä
  • kaupunginjohtajan katsausta muutetaan muiden muutosten johdosta.

Merkittiin myös lumitykkiasiaa koskevat lisäselvitykset tiedoksi ja todettiin, etteivät selvitykset vaikuta talousarvioesitykseen.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | kirsi.lehtimaki@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu