Kaupunginhallitus 26.9.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Kokous klo 15.05-17.06

Asiat

160 Vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit
161 Heinolan kaupungin työhyvinvointiohjelma
162 Salpakierto Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksyminen
163 Heinolan kaupungin ilmastotiekartta, HIT
164 Lainan takaaminen Suomen Hoiva ja Asunto Oy:lle
165 Padel-kenttäalueen vuokraaminen Ojakadun kentältä
166 Kokouskutsuja
167 Saapuneet asiakirjat
168 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
169 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot


Kaikki käsiteltävänä olevat asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin työhyvinvointiohjelman ja Salpakierto Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä Padel-kenttäalueen vuokraamisen. Kaupunginhallitus päätti ottaa myös kokouskutsussa mainitsemattoman kokouskutsuja koskevan asian käsittelyyn koskien (pykälä 166) Lahden seudun jätelautakunnan kokousta.
Valtuusto käsittelee kiinteistöveroprosentteja, ilmastotiekarttaa sekä Suomen Hoiva ja Asunto Oy:lle annettavaa lainatakausta kokouksessaan 3.10.2022.


Lisätietoja


Kirsi Lehtimäki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
050 327 5603 | kirsi.lehtimaki@heinola.fi

Jari Parkkonen, kaupunginjohtaja
0400 862 977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu