Kaupunginhallitus 20.12.2021 – kokouksen päätöstiivistelmä

Asiat

 • 334 Ajankohtaiskatsaus
 • 335 Liiketontin 111-3-7-7, Siltakatu 45 hinnoittelu
 • 336 Sosiaali- ja terveyspalvelut -toimialan organisaatiomuutos 1.1.2022 lukien
 • 337 Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2022 aluevaalia varten
 • 338 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston kokouksessaan 13.12.2021 tekemistä päätöksistä
 • 339 Eropyyntö luottamustoimesta
 • 340 Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
 • 341 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen elinvoimalautakunnan päätöksestä 6.10.2021 § 65 Vastaus oikaisuvaatimukseen elinvoimalautakunta 23.6.2021 § 51
 • 342 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle valitukseen vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä koskien Heinolan kalan kiertovesikasvatuslaitosta ja pintaveden ottamista Jyrängönvirrasta, HTM Yhtiöt Oy
 • 343 Kokouskutsuja
 • 344 Saapuneet asiakirjat
 • 345 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
 • 346 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi. Katso esityslistan liitteet.

Kokouskutsuja kohdassa päätettiin nimetä ympäristöterveydenhuollon järjestämistä koskevaan tilaisuuteen 13.1.2022 seuraavat edustajat: kaupunginjohtaja, ympäristöpäällikkö, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kokousevästyksenä annettiin, että Heinola näkee tarkoituksenmukaisena, että palvelut järjestetään edelleen yhteisesti ja Heinolan kaupunki on avoin erilaisille järjestämistavoille, myös isäntäkuntamallille.

Työterveys Wellamon omistajakokoukseen (kuntajohtajakokouksen yhteydessä) nimettiin edustajaksi kaupunginjohtaja. Evästyksenä kokoukseen annettiin, että Heinolan kaupungin näkemys on, että Heinola on valmis myymään osuutensa ko. yhtiössä aiempien linjausten mukaisesti.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
050 327 5603 | kirsi.lehtimaki@heinola.fi

Jari Parkkonen, kaupunginjohtaja
0400 862 977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu